Meer dan 200 sensoren volgen de biocomposietbrug bij Ritsumasyl

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1703863248430) }}

Meer dan 200 sensoren meten hoe de nieuwe biobrug bij Ritsumasyl zich houdt. Zo moet blijken of de combinatie van vlas en hars elders toegepast kan worden.

De brug van biocomposiet bij Ritsumasyl, die op 20 november in gebruik werd genomen, hangt vol met meer dan 200 sensoren. Werkelijk alles wordt gemeten, vertelt Rinze Herrema van ingenieursbureau Witteveen+Bos, die de provincie adviseerde bij de projecten rond de Heak om Leeuwarden. Herrema was donderdag voorzitter op een symposium in It Holt in Deinum over de innovatieve brug.

Resultaten op site

Drie jaar lang wordt bijgehouden wat vocht, zon en andere weersomstandigheden met het materiaal van vlas en hars doen. De resultaten worden gedeeld op een website, zodat de bouwwereld er kennis van kan nemen. Bouwbedrijven, studenten en provincies waren aanwezig om te leren over het eerste grote project met biocomposiet, een brug van 34 meter lang en 4 meter breed.

'Dêrfoar waard it materiaal allinnich brûkt foar pealtjes, ôffalbakken en bankjes. Dit is it earste serieuze projekt. Dat hat dêrnei ek wol tweintich jier duorre, foar’t it trochbruts'

Rinze Herrema in de Leeuwarder Courant

'Voor dit doel werd het materiaal alleen gebruikt voor pallets, afvalbakken en banken. Dit is het eerste serieuze project.' Herrema vergelijkt het met de toepassing van gewapend beton rond 1880. 'Dat heeft het wel twintig jaar geduurd voordat het zijn doorbraak vond.'

Een van de obstakels bij de voorbereiding was het stijver maken van het materiaal dat in een oven moet gebeuren. 'Sa’n lange brêge yn in oven, hoe dogge jo dat?' Er werd speciaal een oven gemaakt. Probleem bij de voorbereiding was ook dat niet de gebruikelijke volgorde aangehouden kon worden van eerst onderzoeken, dan ontwerpen, dan bouwen. Onderzoek en ontwerp liepen gelijk op, waardoor soms het ontwerp aangepast moest worden.

Vervolg

Toch vindt Herrema dat de brug in recordtempo is verwezenlijkt. De kosten (8 miljoen euro) bleven binnen de perken. Vergeleken met traditionele bouw is de brug 10 procent duurder geworden. Wat Herrema betreft, komt er ergens in Friesland zeker een vervolg.

Lees ook: Friesland verwelkomt eerste grote biobrug

Bron: Leeuwarder Courant