Maatschappelijk Verantwoord Ontwikkelen van duurzame energie

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1578524400000) }}

Maatschappelijke verantwoord ondernemen. Ieder bedrijf is er mee bezig. Voor Witteveen+Bos betekent het: het goede doen in een omgeving die onderhevig is aan voortdurende maatschappelijke en natuurlijke veranderingen. Dus wat is maatschappelijk verantwoord ontwikkelen? Nog niet ieder bedrijf is dáár mee bezig. Wij helpen overheden en ontwikkelaars daar graag bij.

Op 13 november 2019 publiceerde RVO de resultaten voor de voorjaarsronde SDE+ (dé duurzame energiesubsidie van NL). Bijna vijfduizend projecten hebben dit voorjaar de subsidie SDE+ ontvangen voor een totaal van ruim € 3,9 miljard. Daarvan is 65 % bestemd voor zonneparken. Dat bedrag alleen al is eigenlijk onvoorstelbaar groot. Laat staan de maatschappelijke impact van deze projecten. Als we dat niet verantwoord doen hebben we met z’n allen over een paar jaar daar een gigantisch probleem. 

Hoe kun je  maatschappelijk verantwoord ontwikkelen? Gemeentes zijn op hoog tempo zonbeleid aan het ontwikkelen, maar vergeten te vaak de business cases te doorgronden. Zo kunnen lokale baten vaak veel beter en doelmatiger geborgd worden dan gemeentes vooraf kunnen bedenken. Daarnaast is het een zeldzaamheid dat bewoners en bedrijven mee mogen denken in de landschappelijke inpassing vóór de vergunningaanvraag. Of dat er ook gedacht wordt bij het verantwoord ontwikkelen aan circulair aanleggen (en saneren) van duurzame energie. Witteveen+Bos heeft ervaring in windparken en zonneparken met lokaal eigendom en we zetten die ervaring steeds breder in, ook buiten de projecten. Zo adviseerden we de gemeente Het Hogeland voor hun rol in de regionale energiestrategie naar een sociale en economisch verantwoorde (door)ontwikkeling van duurzame energie. Daarnaast hielpen we andere gemeentes met de hoogte van gebiedsfondsen en het juridisch borgen van lokaal eigendom. 

Lokaal eigendom is onmisbaar in een verantwoorde energietransitie. Witteveen+Bos adviseert steeds vaker lokale energie-coöperaties. Wie nog in de illusie verkeert dat ontwikkelaars dat niet kunnen betalen: niets is minder waar. Coöperaties organiseren zich steeds professioneler. In het kader van MVO passen wij ons snel aan. We hebben ook andere verdienmodellen die goed passen bij de hulpvraag van coöperaties. Zo helpen wij overheden en coöperaties met onafhankelijk inzicht in business cases. Wij scheiden feit van fictie; MVO van traditionele ontwikkelaars. We kijken hoopvol naar een toekomst waar we in 2050 terugkijken op een maatschappelijk verantwoord ontwikkeld energieneutraal Nederland.

Interessant in dit kader: op 13 november 2019 hebben negen partijen de Gedragscode Zon op Land getekend.’ Het is de overtuiging van de ondertekenaars van deze code dat zonneparken een gebied mooier en waardevoller kunnen maken. 

Meer informatie?

<>