Kennissessie Energietransitie: Cultuurlandschappen van de 21e eeuw

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1702249200000) }}

Hoe kunnen we de energietransitie gebruiken om de cultuurlandschappen van de 21e eeuw vorm te geven? Dit is de centrale vraag tijdens een kennissessie die Wageningen University & Research en Witteveen+Bos organiseren op donderdag 18 januari 2024.

De energietransitie is in volle gang. Beleidsmakers, ingenieurs, ontwikkelaars en omwonenden werken samen aan de RES-doelstellingen voor 2030. De focus ligt op een energiemix met hernieuwbare bronnen zoals wind en zon, en keuzes waar deze energie het best opgewekt kan worden. Echter, energieprojecten worden veelal gezien als noodzakelijk kwaad en komen lastig van de grond: vergunningverlening gaat moeizaam, milieunormen zijn complex en streng, en projecten moeten vaak vooral opgaan in het landschap.

Tegelijkertijd zijn er (inter)nationale voorbeelden waar de energietransitie juist leidt tot landschappelijke meerwaarde. Energie heeft op deze plekken een positieve uitstraling, er is draagvlak bij inwoners en er is een gezonde business case die bijdraagt aan een robuuste, lokale economie. Denk aan windturbines verbonden door recreatieve fietsroutes of een coöperatief zonneveld waar ook water wordt opgeslagen en dat bijdraagt aan biodiversiteitsherstel. Energie wordt dan een integraal onderdeel van ons landschap, met als resultaat cultuurlandschappen waar we trots op zijn.

Hoe wordt dit positieve en integrale perspectief op energieprojecten de norm richting 2050? Hoe ziet beleid en regelgeving eruit om dit mogelijk te maken? Welke kennis hebben we nodig om na 2030 de eerste projecten op een verantwoorde manier te gaan ‘repoweren’? Hierover willen we discussiëren tijdens de kennissessie op 18 januari, met verschillende sprekers en voldoende ruimte voor netwerken en verdiepende gesprekken. Als resultaat destilleren we onderzoeksvragen en kansen die we na de kennissessie een vervolg willen geven.

Programma

13.15 uur - inloop en postertentoonstelling

13.30 uur - plenaire start: 

  • reflecties uit de energietransitie, door Witteveen+Bos
  • lezing 'Power of Landscape', door Sven Stremke en Dirk Oudes (WUR)
  • koffiepauze

14.45 uur - werksessies energietransitie & cultuurlandschap:

  • werksessie ronde 1: Wat zijn de eigenschappen van 21e eeuwse cultuurlandschappen?
  • werksessie ronde 2: Wat is er nodig om 'cultuurlandschappen van de 21e eeuw' te realiseren waar we trots op zijn?

16.00 uur - paneldiscussie en afronding

16.30 uur - netwerkborrel

 

Aanmelden