Instandhoudingsadviezen bruggen en sluizen Amsterdam

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1675033200000) }}

Amsterdam, bekend van zijn grachten met vele bruggen en sluizen, heeft de uitdagende taak deze objecten veilig te laten functioneren en te onderhouden. Voor in totaal 48 beweegbare bruggen en sluizen stelt Witteveen+Bos samen met Pilz en Hollandia de instandhoudingsadviezen op.

De scope is divers, van iconische objecten zoals de Magerebrug en de Amstelschutsluizen tot objecten buiten het centrum. Voor het opstellen van de instandhoudingsadviezen is een multidisciplinair team ingezet, bestaande uit civieltechnici, elektrotechnici en werktuigbouwkundigen. De instandhoudingsadviezen worden opgesteld in het Amsterdam Inspectie Portaal (AIP), dat de fysieke toestand en risico’s van de objecten eenduidig vastlegt.

Ook worden hier de geadviseerde maatregelen met planjaar voor de komende 10 jaar in opgenomen, en waar nodig ‘Nader Onderzoek’ voorgeschreven. De ‘Nader Onderzoeken’, zoals duikinspecties, functionele veiligheidstesten en nadere analyses, worden komend jaar opgepakt. Met de informatie uit de instandhoudingsadviezen beschikt gemeente Amsterdam over een actueel beeld van haar areaal, inclusief advies. Deze informatie is de input voor de programmeurs die het Meerjarenonderhoudsplan opstellen. Hiermee is Amsterdam in staat om tijdig in te grijpen, zodat risico’s worden beheerst en achterstallig onderhoud wordt voorkomen. 

Meer informatie?

<>