Inspecties 213 woningen Zuidlaren e.o. van start

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1488495600000) }}

Naar aanleiding van de aardbeving (2.4 op de schaal van Richter) in de omgeving van Zuidlaren op 23 december 2016, zijn 213 schademeldingen gedaan. Deze week startte ingenieursbureau Witteveen+Bos met de inspectie van deze woningen. Naar verwachting zijn de inspecties begin april afgerond. Daarna wordt onderzocht en beoordeeld wat de oorzaken zijn van de schades aan de woning. De uitkomsten daarvan worden naar verwachting begin juni van dit jaar bekendgemaakt aan de schademelders.

Inspecties en communicatie

NAM heeft Witteveen+Bos gevraagd om niet alleen de schadeonderzoeken te verrichten, maar ook de communicatie te verzorgen met bewoners die schade hebben gemeld. Hiervoor zet Witteveen+Bos eigen bewonersbegeleiders in. Voor 27 woningen die ook al onderdeel uitmaken van schadeonderzoeken in het kader van aardbevingen vanuit het Groningen-gasveld, blijft het Centrum Veilig Wonen (CVW) verantwoordelijk voor de communicatie.

Schadeonderzoek in 5 stappen

Het onderzoek naar de schademeldingen verloopt in 5 stappen:
 

  1. Volledige inspectie van alle woningen waarvoor schade gemeld is.
  2. Binnen uiterlijk 2 weken na de inspectie ontvangen de bewoners het inspectieverslag.
  3. Deskundigen van Witteveen+Bos beoordelen alle opgenomen schades. Tijdens de beoordeling worden de mogelijke oorzaken van de schade(s) geduid.
  4. Door de schadeonderzoeken bij de 213 woningen wordt veel informatie verzameld. Deze informatie wordt geanalyseerd en gebruikt om de beoordeling van stap 3 te toetsen.
  5. Schademelders ontvangen het beoordelingsrapport. In het rapport wordt of worden de oorzaken van schade(s) beschreven. Het beoordelingsrapport wordt toegelicht aan de bewoners.

Na de beoordeling

Als vastgesteld is dat de schade aan een woning veroorzaakt is door de aardbeving, dan heeft de bewoner recht op compensatie door NAM. De verdere afwikkeling daarvan geschiedt onder verantwoordelijkheid van NAM.

Beroepsmogelijkheid

Wanneer bewoners het oneens zijn met uitkomsten van het onderzoek, dan kunnen zij dat melden bij de Technische commissie bodembeweging (Tcbb). De Tcbb is een onafhankelijke commissie die adviseert over het verband tussen opsporing, winning van delfstoffen en bodembeweging.