Haalbaarheidsstudie positief over O3-STEP® filterconcept

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1601503200000) }}

In een nieuw gepubliceerde studie wordt het O3-STEP® filterconcept als zeer veelbelovend omschreven door STOWA en het Ministerie van I en W. Het O3-STEP® filter scoort op gestelde criteria beter dan de referentietechniek. Deze innovatieve zuiveringstechniek verwijdert in één compacte zuiveringsstap nutriënten, zwevende stof én microverontreinigingen vergaand door de slimme combinatie van ozonoxidatie en adsorptie aan actief kool.

De actuele technische, maatschappelijke en bestuurlijke aandacht voor de aanwezigheid van geneesmiddelen en andere (organische) microverontreinigingen in oppervlaktewater, grondwater en drinkwater vraagt om extra stappen op de waterzuiveringen, daarom heeft Witteveen+Bos samen met Waternet, TU Delft en CABOT Norit in 2018 op laboratoriumschaal de haalbaarheid aangetoond van het O3-STEP® filter. Dit najaar wordt gestart met een langdurig pilotonderzoek op rwzi Horstermeer, waar ook Nijhuis Industries aan meewerkt.

Het rapport is te vinden op de website van STOWA