GO-e consortium onderzoekt energieflexibiliteit in gebouwde omgeving

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1616454000000) }}

Witteveen+Bos is onderdeel van het nieuw opgerichte Consortium GO-e (Gebouwde Omgeving Elektrificatie). Dit consortium onderzoekt of slimme flexibiliteitsdiensten een alternatief kunnen bieden voor verzwaring van het elektriciteitsnet in de gebouwde omgeving. RVO heeft het consortium een subsidie van 5,7 miljoen euro toegekend.

Door de groei van het aantal warmtepompen, elektrische auto’s en zonnepanelen in de gebouwde omgeving ontstaan grote uitdagingen, zoals het voorkomen van overbelasting, in het regionale (en landelijke) elektriciteitssysteem. Groei van deze technologieën biedt echter ook kansen om slimme flexibiliteitsdiensten op grote schaal in te zetten in de gebouwde omgeving.

Flexibiliteit als alternatief voor verzwaring

Flexibiliteit ontstaat wanneer gebruik of opwek van elektriciteit kan worden gevarieerd in de tijd. Bijvoorbeeld door het laden van elektrische auto’s te verplaatsen naar de nacht, wanneer het minder druk is op het elektriciteitsnet. Ook warmtepompen kunnen flexibiliteit bieden. De inzet van flexibiliteit wordt vaak genoemd als alternatief voor netverzwaring. Om te bepalen hoe realistisch dit is, ontwikkelt GO-e rekentools en methodieken waarmee regionale netbeheerders onderbouwd kunnen beslissen of, wanneer, waar en hoe flexibiliteit ingezet kan worden om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen.

Prikkels

Bob Ran is projectcoördinator vanuit TNO: ‘We onderzoeken bij welke prikkels consumenten en bedrijven bereid zijn om flexibiliteit ter beschikking stellen aan de netbeheerder. GO-e draagt hiermee niet alleen bij aan invulling van het ‘verzwaren tenzij’-kader van Netbeheer Nederland maar zet ook cruciale stappen richting het verwezenlijken van een toekomstig flexibel energiesysteem.’

Casper Hügel over het project en de rol van Witteveen+Bos: ‘Door de explosieve toename van zonne- en windenergie is het elektriciteitsnet op veel plaatsen in Nederland tjokvol. Dit zorgt voor netcongestie. In dit consortium onderzoekt en kwantificeert Witteveen+Bos de potentiële synergievoordelen tussen netcongestie, power2heat, warmteopslag en warmtenetten.’

Flexdiensten

Het GO-e consortium gaat tussen april 2021 en april 2024 schaalbare flexdiensten ontwikkelen. Dat kan alleen slagen wanneer eindgebruikers op grote schaal participeren. Daarom staan consumenten en zakelijke energiegebruikers centraal in het ontwerp van de flexdiensten en -producten.

In vier living labs worden daarom de voorkeuren van eindgebruikers al tijdens het ontwerpfase van de diensten meegenomen. Drie living labs zijn in woonwijken in Houten, Heeten en Loenen waar flexibiliteitsdiensten voor consumenten worden ontwikkeld. De vierde is een distributiecentrum van Albert Heijn, waar diensten worden ontwikkeld om flexibiliteit uit het laden van elektrische vrachtwagens slim in te zetten.

Consortium

Het GO-e consortium is een samenwerking van Alliander, Enexis, Stedin, ElaadNL, Greenchoice, Recoy, Itho Daalderop, ETPA, Technolution, Phase to Phase, DNV GL, Witteveen+Bos, TU Eindhoven, TU Delft, onder leiding van TNO. Samen met de eindgebruikers uit de living labs vertegenwoordigt dit consortium de gehele keten van partijen die nodig is om flexibilisering te laten slagen. Het consortium ontving van RVO een subsidie van 5,7 miljoen Euro in de MOOI-regeling van de Topsector Energie (MOOI: Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie).

Meer weten?