Consortium E-MERGE aan de slag voor hoogspanningsnetwerk TenneT

Consortium E-MERGE aan de slag voor hoogspanningsnetwerk TenneT

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1662933600000) }}

De drie ingenieurs- en adviesbureaus Witteveen+Bos, Bilfinger Tebodin en Antea Group bundelen hun kennis en ervaring op het gebied van elektriciteitsnetwerken in de nieuwe projectorganisatie E-MERGE. Door het bijeenbrengen van hun expertises kunnen de bureaus effectiever bijdragen aan de energietransitie en oplossingen bieden voor de landelijke elektriciteitsvoorziening. E-MERGE gaat de komende jaren aan de slag voor netbeheerder TenneT. Vrijdag 9 september ondertekenden vertegenwoordigers van de bovengenoemde bedrijven en Tennet de overeenkomst met een looptijd van minimaal vier jaar.

Tanja Lendzion, CEO van Antea Group Nederland: ‘Het groeiende aandeel van elektriciteit in de energiemix van Nederlandse bedrijven en huishoudens zorgt voor spanning op de elektriciteitsinfrastructuur. Om de dienstverlening betrouwbaar en veilig te houden vraagt dit om herstructurering, uitbreiding en verzwaring van het netwerk en hoogspanningsstations. Daar komen uiteenlopende werkzaamheden bij kijken, die telkens specifieke disciplines vereisen. Met E-MERGE brengen wij dit allemaal in één organisatie aan tafel bij de opdrachtgever.’

Integraal en regionaal

‘Het initiatief tot samenwerking was eigenlijk vanzelfsprekend,’ vult directeur Eveline Buter van Witteveen+Bos aan. ‘Onze organisaties werken al tientallen jaren met elkaar samen in grote complexe projecten. Voor ons drieën was TenneT al een belangrijke opdrachtgever op het gebied van de energietransitie. TenneT uitte in de raamovereenkomst de wens om projecten waar mogelijk integraal en regionaal te organiseren. Deze wens vormde voor ons aanleiding om de goede samenwerking tussen onze bureaus te consolideren in een breed inzetbare projectorganisatie.’

Duurzame toekomst

Wim van den Brink, CEO van Bilfinger Tebodin Netherlands B.V., benadrukt dat E-MERGE geen gelegenheidsverbintenis is: ‘Waar de kracht van het ene bureau bijvoorbeeld ligt in de ervaring en technische expertise op het gebied van hoogspanning, vullen de andere partners dit aan met onder meer projectbeheersing van grote en complexe infrastructurele- en installatieprojecten, het uitvoeren van milieu- of bodemonderzoeken en het verzorgen van omgevingsmanagement. Dit resulteert in een synergie die bijdraagt aan het verder versnellen van een duurzame toekomst.’

Europese aanbesteding

De werkzaamheden voor TenneT komen voort uit een Europese aanbesteding ‘EU-300 Technical & Spatial Services’ door de netbeheerder. Daarvan heeft E-MERGE twee percelen verworven. Het eerste betreft engineerings-, studie- en adviesdiensten voor aanpassingen, nieuwbouw en uitbreidingen aan hoogspanningsstations of hoogspanningsverbindingen. Bij het tweede behoren de veld- en bodemonderzoeken die noodzakelijk zijn om aanpassingen, nieuwbouw en uitbreidingen aan hoogspanningsstations of hoogspanningsverbindingen te kunnen realiseren. De EU-300 samenwerkingsovereenkomst tussen TenneT en E-MERGE heeft een looptijd van ten minste vier jaar, met de mogelijkheid van verlenging tot acht jaar.