Duurzaam wetenschapspark Oostende

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1622498400000) }}

Ostend Science Park is een wetenschapspark gevestigd in Oostende. Op dit terrein willen de UGent, POM West-Vlaanderen en de Haven van Oostende bedrijven clusteren, die producten en diensten ontwikkelen gelinkt aan blauwe economie. Het doel: een bedrijventerrein realiseren waar maximaal ingezet wordt op lokale productie van hernieuwbare energie en duurzame gebouwklimatisatie.

Om hieraan te voldoen, heeft Witteveen+Bos in samenwerking met Th!nk-E en BDO een studie uitgevoerd naar het ontwerp en businessmodel van een duurzaam en innovatief energieconcept. We onderzochten de technoeconomische haalbaarheid van een energiegemeenschap met als doel lokaal geproduceerde hernieuwbare energie maximaal ter plaatse te gebruiken en duurzame warmte en koude te delen tussen de bedrijven. In deze studie onderzochten we drie scenario’s: een lage temperatuur warmtenet op basis van ondiepe geothermie, individuele warmtepompen per gebouw en een warmtenet gevoed door restwarmte uit de regio.

We voerden een technische analyse uit, alsook dynamische simulaties en maakten daarnaast een berekening van de total cost of ownership (TCO) van ieder energieconcept. Vervolgens werden de warmteconcepten vertaald naar een uitvoerbaar businessmodel voor een derde partij zoals een energy service company (ESCO), die de bedrijven ontzorgt. ESCO zal in de energie-assets investeren en deze gedurende 25 jaar beheren.

Op basis van financiële modellering toonden we aan dat de jaarlijkse energiekosten voor de bedrijven niet hoger liggen dan bij een klassiek energiesysteem op aardgas. Met deze studie en het advies hebben de ontwikkelaars gekozen om geen aardgas te voorzien. Zo zal Ostend Science Park in de verdere evolutie zoveel als mogelijk inzetten op een aardgasvrije ontwikkeling van het wetenschapspark.

Meer Informatie?

<>