Drinkwater voor Garowe

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1648677600000) }}

Garowe is één van de grotere steden in Puntland, Somalië. De watervoorziening van deze stad vormt een grote uitdaging. Er is geen oppervlaktewater en het aanwezige grondwater is beperkt in kwantiteit en kwaliteit (veelal brak). Voor Invest International werkt Witteveen+Bos, samen met NIRAS en Terre Solidali, aan een betere drinkwatervoorziening voor deze snel groeiende stad.

Er worden geohydrologische studies uitgevoerd om de beste duurzame grondwaterbronnen te bepalen, en dit onderzoek wordt opgevolgd door verkennende grondwaterboringen. Vervolgens zal een haalbaarheidsstudie en ontwerp worden opgesteld voor de winning, het transport naar Garowe en de distributie in de stad. Daarbij zullen de beoogde interventies worden getoetst op mogelijke sociale- en milieueffecten. Het project past goed in onze MVO-doelstellingen, maar plaatst ons ook voor uitdagingen vanwege veiligheidsomstandigheden in Somalië. In Terre Solidali hebben we een partner die al meer dan 15 jaar ‘on the ground’ actief is in Somalië en samen met hen en de lokale autoriteiten willen we dit project tot een succes maken.

Meer weten?

<>