Drie vragen aan Otto Schepers

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1645138800000) }}

Otto Schepers is hoofd van de sector Digital Acceleration and Support (DAS) bij Witteveen+Bos. Hij leidt de digitale transitie. We stelden Otto drie vragen.

1. Waarom is digitalisering volgens jou zo belangrijk?

‘Er zijn grote actuele maatschappelijke opgaves als klimaatverandering, biodiversiteit, stikstof, energietransitie en de woningbouwopgave. Daarvoor moeten we in korte tijd ontzettend veel doen. Dat lukt niet meer door alleen harder te werken. We moeten slimmer werken. Nieuwe beschikbare digitale technieken en processen maken dat mogelijk. Met onze ervaring in alle projectfasen kunnen wij als ingenieurs bijdragen aan het versnellen van de digitalisering van de bouwketen en het verbinden van de eerste planfase tot aan de uitvoering. En zo de overheid, de markt en de burger beter laten samenwerken om de maatschappelijke opgaves sneller en met meer draagvlak te lijf te gaan!’

'We moeten slimmer werken'

2. Hoe ziet jullie digitale transitie eruit?

‘Onze transitie verloopt stapsgewijs en is al een aantal jaren gaande. De afgelopen drie jaar stonden vooral in het teken van visievorming, de ontwikkeling van de eerste robuuste digitale dienstverlening, onze digitale talenten en een ondersteunende digitale organisatie. Dat hebben we met een steeds groter wordende groep koplopers binnen en buiten de organisatie gedaan. Waarbij we bottom-up initiatief hebben versterkt door top-down de benodigde ruimte te creëren. En door vooral heel veel samen te werken met partners en klanten. Daarbij werken wij vanuit een brede portfolio-gedachte. Het gaat ons om onze integrale dienstverlening. Die versterken we met integrale digitale oplossingen. De digitale ‘tooltjes’ zijn daarbij geen doel op zich. Inmiddels hebben we een sterke basis aan kennis, ervaring en oplossingen die we de komende jaren gaan benutten om een steeds bredere groep collega’s, klanten en andere stakeholders aan te haken en de versnelling in te zetten.’

'Het gaat om onze integrale dienstverlening, die we versterken met integrale digitale oplossingen'

3. Hoe zie jij de toekomst van Witteveen+Bos over tien jaar?

‘Over tien jaar stellen wij onze stakeholders in staat om met onze gedigitaliseerde domeinkennis steeds beter zelf problemen te verkennen, varianten te bedenken, afwegingen te maken en oplossingen te realiseren en deze optimaal te benutten. Daardoor blijven wij een integraal domeindeskundig adviesbureau met de digitale vaardigheden en digitale diensten om die domeinkennis te ontsluiten. Zo bieden wij onze klanten nog steeds de beste persoonlijke oplossingen voor de uitdagingen waar zij voor staan. Of dat nu analoog of digitaal is.’