Digitale disruptie

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1474236000000) }}

Stel je een leven voor zonder PC. We zijn zo gewend geraakt aan de continue toegang tot nieuws en informatie, dat het verlies daarvan onze manier van leven compleet zou veranderen. De wereld zonder PC is echter precies wat Ken Olsen, de oprichter van Digital Equipment Corporation (DEC) voorspelde: ‘Er is geen reden waarom iemand een computer in zijn huis wil.’ Deze voorspelling is vandaag de dag bijna komisch.
 

Hoe kan het dat een dergelijke, grootschalige verandering voor sommigen zo duidelijk en geaccepteerd is, terwijl het door anderen helemaal niet of als bedreiging wordt gezien? Angst voor het onbekende, een sterke focus op het heden en een gebrek aan vooruitkijken kunnen de oorzaken zijn van de afkeer tegen verandering. Ook nu staan we op een keerpunt: we voorzien een technologische disruptie die onze industrie zal hervormen als nooit tevoren.

De grootste technologische trend van dit moment, Internet of Things (IoT), verbindt zowel onze huishoudapparaten als industriële uitrusting met het netwerk of internet. Het biedt de mogelijkheid om met software de informatie van deze apparaten te verzamelen en managen. Deze trend zal in het komende decennium veel van wat we kennen ontwrichten en tegelijkertijd de grootste kansen bieden. IoT wordt de grootste technologiemarkt ooit. Volgens Goldman Sachs is de integratie van IoT zichtbaar op basis van vijf kenmerken: verbonden draagbare apparaten, verbonden auto’s, verbonden huizen, verbonden steden en industrieel internet. Alle bieden enorme kansen voor onder andere ingenieursbureaus, van wie binnenkort, misschien zelfs nu al, wordt verwacht dat zij deze nieuwe technologieën doorvoeren in projecten van klanten. Een aantal veranderingen draagt bij aan deze ontwikkelingen: we werken steeds meer in de cloud, de kosten van technologische ontwikkelingen dalen, er is een sterke toename van gebruik van smartphones en de dekking van onze draadloze netwerken blijft verbeteren.

Jaarlijks komen er miljoenen nieuwe mobiele apparaten en verbindingen bij. We zien mede daardoor een enorme toename van de hoeveelheid persoonlijke data en bedrijfsdata: big data. Dit zorgt voor uitdagingen voor traditionele dataverwerkingsapplicaties, die waarschijnlijk moeite hebben met de verwerking van deze grote hoeveelheden complexe data. Om de hoeveelheid data die een bedrijf produceert te behouden, zullen procesapplicaties en -technologieën geëvalueerd of gecreëerd moeten worden. Meer verbonden apparaten resulteert in meer mogelijke veiligheidslekken: meer aanvalsdoelen en mogelijkheden voor hackers om zich te richten op onze persoonlijke en bedrijfsinformatie (Ben Dickson, Crunch Network).

Het is duidelijk: een nieuwe digitale economie is in aantocht en staat op het punt ook de huidige ingenieursbranche te ontwrichten. Dit zal nieuwe concurrenten van buiten de traditionele architectuur- en ingenieursindustrie aantrekken. Stel je voor dat bedrijven als Google, IBM, Microsoft, Cisco en Apple hun technologische ervaring bundelen met de infrastructurele expertise van traditionele ingenieursbureaus om onze steden en infrastructuur te vormen. Er ligt een kansrijke toekomst voor ons en de impact van de veranderingen zal ver reiken en diepgaand zijn. Vraag jezelf daarom af: wat kun jij doen om je voor te bereiden op deze nieuwe, digitale economie? Welke technologische vaardigheden kun je verkrijgen of ontwikkelen om je te positioneren binnen een IoT-economie? Het is tijd om kansen te zien en grijpen!