Detailontwerp Pompstation Delft

Restwarmte uit de Rotterdamse haven wordt gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1648677600000) }}

Het project WarmtelinQ, dat door Gasunie wordt uitgevoerd, heeft als doel om restwarmte uit de Rotterdamse haven te gebruiken om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen. Hiermee wordt de CO₂-uitstoot en het aardgasverbruik voor verwarming aanzienlijk teruggebracht. De restwarmte komt van een aantal grote industrieën in met name het Europoort- en Botlekgebied. 

De restwarmte wordt overgedragen op een warmwatersysteem, dat als een gigantische centrale verwarming van Rotterdam naar Den Haag en weer terug loopt. Halverwege dit tracé komt Pompstation Delft. Dit pompstation is de drijvende kracht voor het rondpompen van het water in het gehele systeem. Er komen enorme pompen te staan, met een volumestroom van meer dan 2.000 ton per uur en een druk van meer dan 20 bar. De pompen worden aangedreven door requentiegeregelde 6 kV-motoren met een geïnstalleerd vermogen van circa 2 MW per pomp.

Witteveen+Bos heeft het basisontwerp en het detailontwerp opgesteld voor dit pompstation voor WarmtelinQ. Het detailontwerp is uitgewerkt tot op niveau Uitvoeringsontwerp en soms gaat dit zelfs nog verder: zo worden zogenaamde isometrics opgesteld waarop elke las en flens in detail te zien is, en zijn de bestelspecificaties voor leidingdelen en appendages opgesteld, waarmee deze onderdelen zonder verdere uitwerking kunnen worden besteld door Gasunie. Bijzondere uitdaging in het project was inpassing van het pompstation op de beperkte beschikbare ruimte, met name ook vanwege het benodigde leidingwerk. Doordat rekening moet worden gehouden met aanzienlijke temperatuurverschillen, moeten er verschillende expansielussen in het systeem worden opgenomen. Hiertoe hebben we gedetailleerde leidingstressberekeningen uitgevoerd.

Omdat dit binnen WarmtelinQ het eerste grote bovengrondse object is dat een dergelijk ontwerptraject doorloopt, hebben wij samen met WarmtelinQ een groot aantal technische keuzes gemaakt die ook op andere objecten in het project zullen worden toegepast.

'Het detailontwerp is uitgewerkt tot op niveau Uitvoeringsontwerp en soms gaat dit zelfs nog verder: zo worden onder andere zogenaamde isometrics opgesteld waarop elke las en flens in detail is te zien'

Witteveen+Bos heeft het basisontwerp en het detailontwerp opgesteld voor dit pompstation voor WarmtelinQ. Het detailontwerp is uitgewerkt tot op niveau Uitvoeringsontwerp en soms gaat dit zelfs nog verder: zo worden zogenaamde isometrics opgesteld waarop elke las en flens in detail te zien is, en zijn de bestelspecificaties voor leidingdelen en appendages opgesteld, waarmee deze onderdelen zonder verdere uitwerking kunnen worden besteld door Gasunie. Bijzondere uitdaging in het project was inpassing van het pompstation op de beperkte beschikbare ruimte, met name ook vanwege het benodigde leidingwerk. Doordat rekening moet worden gehouden met aanzienlijke temperatuurverschillen, moeten er verschillende expansielussen in het systeem worden opgenomen. Hiertoe hebben we gedetailleerde leidingstressberekeningen uitgevoerd.

Omdat dit binnen WarmtelinQ het eerste grote bovengrondse object is dat een dergelijk ontwerptraject doorloopt, hebben wij samen met WarmtelinQ een groot aantal technische keuzes gemaakt die ook op andere objecten in het project zullen worden toegepast.

Meer weten?

Witteveen+Bos developed the conceptual and detailed designs for this pumping station on behalf of WarmtelinQ. The detailed design was developed down to the implementation design and sometimes even further: for example, isometrics were prepared that show every weld and flange in detail, as were the order specifications for pipeline components and fittings, which enables Gasunie to order these elements without further development. A special challenge in this project was the integration of the pumping station into the limited available space, in part due to the required piping. Because the design needs to take significant temperature variations into account, various expansion loops had to be incorporated into the system. We performed detailed pipeline stress calculations for this purpose.

Because this is the first large aboveground object within the WarmtelinQ project to be subjected to this design process, we have made a large number of technical decisions together with WarmtelinQ that will also be applied to other objects within this project.

<>