Verduurzaming: een kwetsbare maar succesvolle ontwikkeling

Cobouw-column door Michel Berghuis

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1582153200000) }}

Duurzaamheid raakt steeds meer verankerd in ons gedrag. Het meest enthousiast werd ik toen ik in mijn eigen stad Den Haag wijkinitiatieven zag ontstaan om elektrische deelauto’s in te zetten en collectief aan de slag te gaan met zonnepanelen. In de bouw zie je dat duurzaamheid de norm geworden is. Denk hierbij aan de lancering van de NTA (Nederlands Technische Afspraak) voor IFD-bouw (Industrieel, Flexibel, Demontabel) beweegbare bruggen, die bijvoorbeeld ingezet wordt bij de renovatie van de Cruquiusbrug.

Naast de ‘groene’ invulling van duurzaamheid, kent de ‘sociale’ invulling ook een succesvolle ontwikkeling. Zo is afgelopen 5 februari de Energie Academie in Den Haag geopend om bijstandsgerechtigden en kwetsbare jongeren op een laagdrempelige manier aan een baan te helpen. Mooie voorbeelden waarin invulling wordt gegeven aan ons duurzaamheidsideaal.

Hoewel deze duurzaamheidsontwikkeling succesvol is, blijft deze ook kwetsbaar. De effecten zijn pas op langere termijn zichtbaar, waardoor men de noodzaak ter discussie stelt. Duurzaamheidssceptici stellen dat een initiatief een druppel op een gloeiende plaat is: ‘welk verschil kan Nederland maken als het duurzaamheidsbeleid elders in de wereld wordt losgelaten?’. Bovendien, zo stellen zij, is ‘klimaatverandering iets van alle tijden, waar het menselijk handelen geen invloed op heeft’. Ook als we wél geloven in de noodzaak van een duurzamere wereld, zijn we toch vaak nog geneigd om ons duurzaamheidsideaal ‘even’ terzijde te leggen.

Of wij ons gedrag moeten blijven verduurzamen hangt niet af van stormen als Ciara eerder deze week en of deze een consequentie is van menselijk handelen. De aarde en samenleving zijn kwetsbaar. Het conserveren daarvan is en blijft dan ook noodzakelijk. Of een duurzaamheidsinitiatief nou invloedrijk is of niet, het blijven streven naar verduurzaming en elkaar blijven stimuleren is hét fundament om deze ontwikkeling van het duurzaamheidsideaal succesvol voort te blijven zetten. Blijf de vraag aan jezelf stellen: draag ik met deze keuze een steentje bij voor mijzelf of draag ik met deze keuze ook een steentje bij aan een duurzamere wereld?

Michel Berghuis
hoofd Witteveen+Bos-kantoor Den Haag

Deze column is verschenen op de website www.cobouw.nl