Naar de stembus!

Cobouw-column door Rianne Albers-Schouten

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1646694000000) }}

Op 16 maart mogen we naar de stembus. Voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen is beperkt aandacht. De grote thema’s van deze verkiezingen zijn woningbouw, duurzaamheid, energietransitie, natuur en mobiliteit. Dit zijn thema’s die veel impact hebben op onze leefomgeving en waar wij als sector ook voor aan de lat staan. De gemeente heeft veel te vertellen over onze leefomgeving, want die bepaalt waar huizen komen te staan, waar windturbines komen, een nieuwe weg komt etc. Het uitvoeren van de RES’en (regionale energiestrategie), waarvan de uitwerking heel zichtbaar zal zijn in onze leefomgeving, ligt voor een belangrijk deel bij de gemeentes. Dus het is bijzonder dat de verkiezingen maar zo beperkt de aandacht krijgen.

In 2018 kwam 45 % van de kiesgerechtigden niet opdagen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Een laag opkomstpercentage kan ervoor zorgen dat het gemeentebeleid niet meer representatief is voor de hele bevolking. Een lage opkomst kan uiteindelijk op die manier ook resulteren in problemen bij de uitvoering van onze projecten. Het risico ontstaat dat burgers pas in een heel laat stadium van de planvorming hun stem laten horen, bijvoorbeeld in de vorm van protest of formeel beroep.  

Als bouw- en ingenieurssector zouden wij het belang van de verkiezingen onder de aandacht moeten brengen. Dit zou kunnen door duiding te geven aan de grote thema’s van deze verkiezingen, die veel één op één raakvlakken hebben met onze sector. Als onafhankelijke inhoudelijke experts is het voor ons de uitdaging om de complexe materie in begrijpelijke taal uit te leggen en de invloed op de leefomgeving concreet te maken. Denk groot, maar begin klein. Start met de mensen in jouw omgeving het belang van de verkiezingen uit te leggen en stem vooral ook zelf!

Meer informatie?

csm_MW_RianneAlbers_SCHH8_7521b14ecb.jpg
Rianne Albers-Schouten
rianne.albers@witteveenbos.com