Gepubliceerd op 15 september 2017

Een wereld in transitie

Cobouw column door Maurits Schilt

Onze planeet en de mensheid worden momenteel flink wakker geschud. Overal klinken de woorden urgentie en transitie. Of het nu gaat om onze mobiliteit, het klimaat, de stad, het platteland of de energiehuishouding.

Ook in Noord-Nederland. Verkeersstromen groeien door. Langdurige regenval zet ieder jaar wel ergens een plaats compleet onder water, vorige week was de beurt aan Dokkum. Woningprijzen rijzen op de ene plaats de pan uit. Dertig kilometer verderop, richting de grens met Duitsland, zijn ze soms onverkoopbaar. We willen zo snel mogelijk overstappen naar duurzame energie, maar hoe?

Iedereen wil op deze transities inspelen. Provincies vragen de markt om mobiliteitsinnovaties. Grote bouwers willen geen huizen met gasaansluitingen meer bouwen. Chemische bedrijven in Delfzijl gaan proberen om elkaars productieprocessen te gebruiken om energiezuiniger te worden.

Maar wat werkt nu wel, en wat niet? Iedereen lijkt het wiel voor zichzelf uit te willen vinden.

Dat is niet gek. Het Rijk heeft zich nagenoeg teruggetrokken uit de ruimtelijke planvorming. Er is geen leidraad meer, geen Vierde Nota extra die vertelt wat we moeten doen. Gelukkig niet. Het is aan ons. Gemeenten, bedrijven, burgers, wij allen. Maar dat is nog niet zo gemakkelijk.

Een beetje stroomlijnen kan in deze woelige tijden wellicht geen kwaad. Momenteel werkt de minister van Infrastructuur en Milieu aan de volgende rijksnota voor ruimtelijke ordening, de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Vier thema’s staan centraal: de duurzame economie, klimaatbestendigheid, bereikbaarheid en een waardevolle leefomgeving.

Mijn oproep aan de minister: gebruik deze NOVI om te verbinden. Haal uit het land voorbeelden en werkwijzen op om mee in te spelen op het transitievraagstuk. Zet deze in the picture. Vertel niet wat goed is of slecht, maar zet ze met elkaar in verbinding. Wat wij in Delfzijl uitvinden werkt misschien ook wel in Rotterdam. Of niet. Daar komen we samen graag uit!

Maurits Schilt
hoofd Witteveen+Bos-kantoor Heerenveen

Deze column is verschenen op de website www.cobouw.nl