Certificering Veiligheidsladder voor eerste Witteveen+Bos-bedrijfsonderdelen

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1680541206472) }}

Op 25 april 2018 zijn de eerste vijf product-marktcombinaties (PMC’s) van ingenieurs- en adviesbureau Witteveen+Bos gecertificeerd op trede 3 van de Veiligheidsladder. De ambitie is om in de toekomst voor nog meer bedrijfsonderdelen dit certificaat te behalen en om te klimmen op de ladder. Stephan van der Biezen ontving het certificaat namens Witteveen+Bos tijdens een feestelijke bijeenkomst op het kantoor in Deventer. Hij ontving het certificaat uit handen van Leonie Hoendervangers, commercieel certificatiemedewerker van het Nederlands Certificatie Instituut (NCI), een zogenaamde Ladder Certificerende Instelling. Het NCI reikt deze certificaten uit namens NEN, de beheerder van de Veiligheidsladder.

Certificering voor de Veiligheidsladder geeft aan dat bij de gecertificeerde bedrijfsonderdelen bewust aandacht besteed wordt aan veiligheid, met als doel het terugdringen van incidenten, zowel op de werkvloer als op projectlocaties. Bij een bedrijf dat gecertificeerd is op trede 3 zijn de belangrijkste veiligheidsregels geïdentificeerd. De uitleg van de NEN is als volgt: ‘Het bedrijf stelt zich kwetsbaar op en neemt verantwoordelijkheid. De betrokkenheid bij veiligheid en naleving van regels en wetten ligt voornamelijk bij het (hogere) management. Er wordt werk gemaakt van veiligheid en dat wordt gewaardeerd.’

De eerste gecertificeerde bedrijfsonderdelen van Witteveen+Bos zijn de PMC’s Afvalwater, Industrie en energie, Smart infra systems, Kunstwerken railinfra en Asset management. Stephan van der Biezen, directeur van Witteveen+Bos: ‘Wij vinden veiligheid een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Daarnaast merken we dat opdrachtgevers steeds vaker van ons vragen dat wij gecertificeerd zijn. De stimulerende werking die hiervan uitgaat richting de branche onderschrijven wij van harte en de Veiligheidsladder is hiervoor een mooi instrument. De certificering van deze PMC’s is voor ons dan ook een belangrijke stap. Op dit moment wordt gewerkt aan een verdubbeling van het aantal gecertificeerde PMC’s in 2019. Veiligheid krijgt ook in de toekomst de extra aandacht die nodig is om het onderwerp actueel te houden.’