Burgemeester Aboutaleb opent nieuwe kantoor Witteveen+Bos

Burgemeester Aboutaleb opent nieuwe kantoor Witteveen+Bos

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1554242400000) }}

Op 3 april 2019 opende burgemeester Aboutaleb het nieuwe kantoor van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos aan Blaak 16 in Rotterdam. Met de heer Witteveen - oud stadsbouwmeester van Rotterdam - als grondlegger van het bureau en 20 jaar Rotterdam als vestigingsstad voor grote projecten zoals de Tweede Maasvlakte en de APMT terminal, vormt de stad een belangrijke internationale thuishaven voor expertises op het gebied van hoogwaterveiligheid, klimaatadaptatie door watermanagement, havens en haveninrichting. Met deze verhuizing anticipeert Witteveen+Bos op het groeiende aantal medewerkers en de toenemende vraag naar duurzame oplossingen.

Working with impact

‘Engineering work is a wonderful instrument for solving societal issues. It allows us, for instance, to contribute to a better living environment for everybody. This means sustainable solutions for society, customer value for our clients,and talent development opportunities for our employees,’ says Stephan van der Biezen, since 2017 the director of Witteveen+Bos. ‘When we were looking for a suitabel office location, Rotterdam was chosen for strategic reasons. Today’s societal challenges require modernisation and innovation. To achieve this we need cooperation and a different way of thinking. The choice for Rotterdam is obvious: it is an enterprising city with good educational opportunities, it is a city where many of our clients are located, and it has a high-quality knowledge infrastructure. Characteristic for our Rotterdam company culture is that everybody participates on an equal footing, from intern to site manager, in an amicable and hospitable atmosphere. Many (international) students graduated at Witteveen+Bos in Rotterdam. Some of them decided to stay. Others hold dear memories of the time they spent with us and take their knowledge across the world to new employers.’

Samenwerken voor Rotterdam

Vele projecten zijn de afgelopen jaren door, met en voor ‘Rotterdam’ opgeleverd. Zo heeft Witteveen+Bos in samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam een LNG-bunkerhaven gebouwd, waarmee de brandstoftransitie naar LNG voor de scheepvaart wordt gestimuleerd. Ook is gewerkt aan de ontwikkeling van een Offshore Center op de Tweede Maasvlakte. Deze offshore hub biedt plaats aan toeleveranciers en bouwers voor windenergie op zee en bedrijven die werken aan de ontmanteling van olie- en gasplatformen. Aan de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte zelf heeft Witteveen+Bos, in opdracht van projectorganisatie PUMA, een grote bijdrage geleverd. Maar ook in het buitenland zijn er mooie projecten te noemen waarbij samenwerking centraal staat. Zo heeft Witteveen+Bos in samenwerking met het Indonesische onderzoeksinstituut voor water, de gemeente Semarang, het International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering (IHE) uit Delft en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voor de Indonesische stad Semarang een polder ontworpen en een waterschap opgericht. Semarang kampt met toenemende bodemdaling. De polder is inmiddels gebouwd en verbetert de waterhuishouding en leefomstandigheden ongeveer 85.000 inwoners. ‘Met onze (regionale) stakeholders willen wij vanuit Rotterdam bijdragen aan sociale, ecologische en economische vooruitgang op regionaal, nationaal en internationaal gebied’, verklaart Aalberts.

Duurzame huisvesting

Blaak 16 is een gebouw dat dateert uit de jaren ’70 en dat recent volledig gerenoveerd is. Met het bekende citaat ‘alles van waarde is weerloos’ van Lucebert is het gebouw een herkenningspunt in de stad. De maatschappelijke meerwaarde zit in het duurzame karakter van de herontwikkeling zoals gevelisolatie, het verwarmen en koelen door middel van een Warmte Koude Opslagsysteem en LED-verlichting. Het gebouw heeft een Breeam Excellent duurzaamheidsscore en WELL GOLD certificaat van het Well Building Institute.
 

Benieuwd naar hoe het nieuwe kantoor eruitziet? Bekijk de 360° tour hieronder!

Beleef ons nieuwe kantoor in VR

Benieuwd naar hoe het nieuwe kantoor eruitziet? Bekijk hiernaast de 360° tour.

Meer weten?

Marinus Aalberts _VR Dijkenf.jpg
Marinus Aalberts Head office Rotterdam
<>
<>