Areaalgegevens Maas-Waalkanaal op orde

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1604271600000) }}

Voor het optimaal uitvoeren van assetmanagement is het op orde hebben van je areaalgegevens van groot belang. Witteveen+Bos heeft in opdracht van Rijkswaterstaat de aanwezige areaalgegevens van het Maas-Waalkanaal getoetst op actualiteit, betrouwbaarheid en compleetheid (ABC). Daarnaast zijn ontbrekende of incomplete areaalgegevens aangevuld.

Het Maas-Waalkanaal is in 1927 gebouwd en vormt de verbinding tussen de Maas bij Heumen en de Waal bij Nijmegen. Aan de zuidkant ligt het sluiscomplex Heumen en aan de noordzijde het sluiscomplex Weurt. Het kanaal wordt verder gekruist door vijf verkeersbruggen en een spoorbrug. Gezien de leeftijd van het Maas-Waalkanaal is het voorstelbaar dat er zeer veel informatie aanwezig is, dat er dubbelingen tussen de verschillende systemen zijn en dat er veel achterhaalde documenten zullen zijn.

Classificering

Van het Maas-Waalkanaal hebben we uit de verschillende beheersystemen van Rijkswaterstaat de circa 6000 documenten (tekeningen, rapporten, inspectie resultaten, as build dossiers, etc.) ontvangen en geduid op actualiteit, betrouwbaarheid en compleetheid (ABC).

Om deze documenten te beoordelen zijn tekstanalysetechnieken gebruikt voor automatische classificering van documenten. Alle documenten zijn ingelezen in een database, gekoppeld aan het juiste niveau in de boomstructuur van de verschillende objecten van het kanaal en ABC-geduid volgens vooraf vastgestelde criteria. Ontbrekende of niet bruikbare areaalgegevens zijn met nadere studies aangevuld of opnieuw opgesteld. Hiervoor zijn gericht technische inspecties uitgevoerd, risicobeoordelingen (RI&E) opgesteld, beheer en onderhoudsplannen voor beide sluiscomplexen geschreven en een groenbeheerplan voor het kanaal opgesteld. De correcte informatie wordt, inclusief de in het project gegenereerde ABC-metadata, teruggeplaatst in de beheersystemen van Rijkswaterstaat.

Meer informatie?

<>