Plan van aanpak voor hoogwaterbeheersing Trinidad

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1614639600000) }}

De Corporación Andina de Fomento (CAF, Ontwikkelingsbank voor Latijns-Amerika) heeft Witteveen+Bos, samen met de lokale partners Trintoplan en Ecoengineering, geselecteerd om het definitieve ontwerp van maatregelen tegen wateroverlast op Trinidad voor te bereiden.

Het eiland Trinidad heeft te maken met ernstige overstromingen tijdens hevige regenval. In oktober 2018 veroorzaakte regenval op Trinidad en Tobago veel wateroverlast en schade waarbij ongeveer 80 procent van het land (ruim 4.000 huizen) getroffen werd door overstromingen. In 2019 was Witteveen+Bos betrokken bij de quick scan voor herstel en verbetering van het afwateringssysteem op Trinidad. Om de voorgestelde verbeteringen door te voeren, besloot het ministerie van Werken en Transport een plan op te stellen om het afwateringssysteem te verbeteren en overstromingen te voorkomen.

De overstromingsproblematiek wordt hierbij niet als een strikt technische uitdaging benaderd: stakeholderbetrokkenheid en een integrale aanpak voor de betrokken sectoren zijn belangrijke elementen in onze aanpak. In februari 2021 zijn we begonnen met de werkzaamheden voor het afwateringsproject van Trinidad. Voor onze klanten stelden wij een strategisch afwateringsplan op. Dit beschrijft de structurele en niet-structurele maatregelen die nodig zijn voor het verbeteren van het afwateringssysteem en het versterken van de planning en coördinatie van het waterbeheer. Het plan bevat ook een economische analyse om investeringen in het afwateringssysteem te onderbouwen. Daarnaast is voor elk stroomgebied een set van maatregelen voor de korte en lange termijn opgenomen in het plan, dat in augustus 2021 is voltooid.

In 2022 gaan we gedetailleerde ontwerpen maken voor afwateringsmaatregelen die onmiddellijk kunnen worden toegepast. Deze zijn: het verbeteren van taluds; het upgraden van drains en van een pompstation; baggeren; hydrologisch controleren; en het opstellen van een referentiekader voor meer gedetailleerde onderzoeken en studies. De implementatie van deze maatregelen is de eerste stap in de richting van een verbeterd afwateringssysteem, maar er zijn ook maatregelen op korte en middellange termijn nodig om de gevolgen van overstromingen te beperken. Voor dit project werken wij samen met de lokale partners Trintoplan en Ecoengineering, en met diverse onafhankelijke deskundigen.

Meer Informatie

<>
<>