Afkoppelen en aanleg wadi's

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1546210800000) }}

Gieten, deel van de gemeente Aa en Hunze, heeft bij hevige regenbuien geregeld problemen met wateroverlast in de laaggelegen delen. Dit komt mede doordat Gieten in hellend gebied ligt. Het verschil tussen het hoogste en laagste gedeelte bedraagt circa 12 meter. Het regenwater stroomt hierdoor extra snel af naar de lage delen. Door verhard afwaterend oppervlak af te koppelen zal dit probleem aanzienlijk verminderen.

In de Waardeellaan en De Zaalsteden is het riool aan vervanging toe. De straten liggen onder een gemiddelde helling van 1:100 en zijn daarmee heel geschikt om het regenwater bovengronds af te voeren. Daarom is ervoor gekozen om alle kolken weg te halen en het regenwater via goten in het wegprofiel af te laten wateren op drie wadi’s. Daar bestond onder de bewoners aanvankelijk weinig animo voor. Een schetsplan in de vorm van een presentatietekening met een heldere toelichting op de werking van het systeem en een fraai inrichtingsplan voor de gebieden rondom de wadi’s, brachten daar verandering in. Meerdere bewoners gaven te kennen hun medewerking te willen verlenen voor het afkoppelen van hun regenpijpen.

Door de bewoners in de beginfase al bij de uitwerking te betrekken, ontstond er een breed draagvlak. De gemeente Aa en Hunze was te spreken over de uitgewerkte plannen. Na het voortraject besloot de gemeente de plannen in een bestek te gieten en heeft Witteveen+Bos gevraagd de rioolvervanging, afkoppeling en aanleg wadi’s verder uit te werken. Bij welslagen is de kans groot dat er meerdere straten in Gieten op dezelfde wijze worden afgekoppeld. 
 

+ albert.nengerman@witteveenbos.com