A9 Badhoevedorp - Holendrecht, van TB naar voorbereiding contractering

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1501106400000) }}

De weguitbreiding en inpassing A9 bij Amstelveen is onderdeel van het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). In hoofdlijnen gaat het om het verbreden van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht naar vier rijstroken per richting, een verdiepte aanleg van 1,3 kilometer bij Amstelveen en de bouw van twee grote overkappingen.

Witteveen+Bos werkte vanaf 2014 samen met Rijkswaterstaat aan het integrale ontwerp en de planvorming van het Tracébesluit (TB), dat in maart 2017 door minister Schultz van Haegen werd getekend. Na de inzageperiode is het nu tijd om te werken aan de contractdocumenten, gevolgd door de aanbesteding en uiteindelijk de uitvoering die is gepland vanaf 2020. Het tracédeel A9 Badhoevedorp-Holendrecht is het laatste project van het programma Schiphol-Amsterdam-Almere dat in uitvoering gaat.

In het kader van de Raamovereenkomst ingenieursdiensten SO3 met RWS heeft Witteveen+Bos onlangs de opdracht gekregen voor het vervolg van dit grote wegenproject. Dit betekent dat Witteveen+Bos invulling gaat geven aan het Team Techniek van RWS voor alle technische ondersteuning gedurende de periode 2017-2025. De opdracht behelst onder meer het opstellen van contractdocumenten voor het DBFM-contract, begeleiding van de aanbesteding, de dialoogfase en de uitvoering en de back office en uiteindelijk het zorg dragen voor de oplevering en overdracht. Op 29 juni 2017 werd het contract ondertekend door ir. H.A. (Hans) Ruijter, programmadirecteur SAA van Rijkswaterstaat en ir. R. (René) de Boer, sectordirecteur bij Witteveen+Bos.

Meer weten?

Built Environment
<>