Hoe wij werken

Bij Witteveen+Bos werken we wereldwijd aan de uitdagingen van vandaag en de oplossingen voor morgen. De manier waarop wij werken, maakt dat wij zijn wie we zijn. We bieden in onze adviezen, diensten en oplossingen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw altijd de best passende oplossing voor elke vraag.

Bedrijfsdoelen

We hanteren vier bedrijfsdoelen die richting geven aan onze dagelijkse werkzaamheden:

Maatschappelijke waarde en bijdrage aan de SDG’s creëren

We willen met onze projecten en met onze adviezen wereldwijd op een betekenisvolle wijze bijdragen aan een toekomstbestendige ontwikkeling van de samenleving. De SDG’s zijn voor ons een inspiratiebron. Daarom hebben wij zeven duurzame ontwerpprincipes (DOP’s) ontwikkeld en een klimaatbeleid opgesteld.

Adaptieve groep deskundige en betrokken medewerkers

Wij willen het platform zijn waarop mensen hun ambitie kunnen waarmaken en hun talenten ontwikkelen. We streven ernaar om een goede werkgever te zijn door binnen ons bedrijf te zorgen voor maximale talentontwikkeling en diversiteit. In het continue streven naar topklasse willen wij zelf beschikken over hoogwaardige kennis en blijven wij continu innoveren. We werken samen met deskundige partners, in een cultuur van ondernemerschap en vertrouwen. Aan onze collega's bieden wij een omgeving waarin creativiteit en innovatie gestimuleerd wordt, én vinden wij het belangrijk dat je kunt doen waar je goed in bent en blij van wordt.

Duurzame bedrijfsvoering

Een duurzame bedrijfsvoering biedt in de eerste plaats een ‘license to operate’, is efficiënt en doelmatig. Daarnaast leveren we met onze bedrijfsprocessen een bijdrage aan de reductie van CO2-uitstoot, verantwoorde consumptie en productie. We hebben ons ten doel gesteld dat onze interne bedrijfsvoering in 2030 klimaatneutraal moet zijn. We zijn er trots op dat wij sinds 2012 het CO2-Bewust certificaat van de CO2-Prestatieladder op het hoogste niveau (niveau 5) hebben.

Lees hier meer over onze activiteiten op het gebied van:

Economische waarde

Met onze projecten creëren we economische waarde. Daarnaast zijn goede financiële resultaten nodig om voldoende ruimte te hebben voor innovatie, nieuwe ontwikkelingen, en om te kunnen investeren in mensen. Tot slot zijn stabiele resultaten van belang voor de gezondheid van ons unieke aandelensysteem.

Bestuur

De leiding van Witteveen+Bos is in handen van de directie bestaande uit Wouter Bijman (algemeen directeur), Eveline Buter en Stephan van der Biezen. De directie legt verantwoording af aan een Raad van Commissarissen en aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De RvC bestaat uit:

  • Peter Reinders (voorzitter): zelfstandig bestuursadviseur
  • Angelique Heckman: Directielid HR & Communications bij Royal Cosun/Aviko Group B.V.
  • Daniëlle van der Sluijs: CFO bij Nedap N.V. in Groenlo.
  • Roland van Dijk: CEO bij Fokker Services Group B.V.
Directie Witteveen+Bos. V.l.n.r.: Stephan van der Biezen, Wouter Bijman en Eveline Buter

Witteveen+Bos N.V.

De belangrijkste groepsmaatschappijen binnen de Witteveen+Bos-groep - met Witteveen+Bos N.V. als moedermaatschappij - zijn Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. en Witteveen+Bos International B.V. Onder Witteveen+Bos International B.V. vallen de werkmaatschappijen van Witteveen+Bos die buiten Nederland zijn gevestigd

Business lines

Wereldwijd opereren we vanuit vier business lines: 

  1. Gebouwde omgeving;
  2. Delta’s, kusten en rivieren;
  3. Energie, water en milieu;
  4. Infrastructuur en mobiliteit.

Binnen deze business lines bundelen de professionals van Witteveen+Bos vanuit diverse landen hun expertise. Kennis en ervaring komen op deze manier wereldwijd samen. De business lines worden geadviseerd en ondersteund door de afdelingen: Communicatie, Facilitaire zaken, Financiën, HR, ICT, Informatie Management en Digital Support, en Juridische zaken en kwaliteit.

Meer informatie over onze organisatie staat in ons organogram: