Ton Deekens

Medewerkersverhaal

'Ik kan er wel een boek over schrijven'

Het zit erop voor adviseur Ton Deekens. Na veertig jaar Witteveen+Bos is hij met pensioen. Het werk bracht hem onder meer naar Curaçao, Jamaica en Sint-Maarten.

Caribisch gebied

‘Na de hts belandde ik in 1981 bij toeval op Curaçao. Via een vriend kon ik daar in de wegenbouw terecht. Toen dat werk afliep raakte ik op het eiland betrokken bij de bouw van een waterzuivering. Dat was voor een toenmalig dochterbedrijf van Witteveen+Bos. Zo ontdekte ik als nuchtere Groninger dat er nog meer te zien is op de wereld. In veertig jaar bij Witteveen+Bos heb ik uiteindelijk heel wat gezien. Mijn vrouw en ik hebben vier periodes in het Caribisch gebied gewoond: op Jamaica, Sint-Maarten en twee keer op Curaçao. Een enkele keer ben ik ergens om verzocht, aan het grootste deel van mijn pad heb ik zelf richting gegeven.’

Tandemsamenwerking

‘Als senior hield ik op het gebied van automatisering niet alles meer bij de laatste jaren. Dan zorgde ik ervoor dat ik iemand naast me had die handiger was met computers en software. Ik noem zoiets een tandemsamenwerking. Aan het begin van een project zat ik voorop de tandem, aan het stuur, om het stuur vervolgens af te geven verderop in het project. Ik heb er altijd naar gestreefd om mijn kennis over te dragen. Als ik jongeren bij Witteveen+Bos een advies mag geven, zeg ik: vergaar kennis en bewandel je pad met geleidelijkheid. Als je een vraag krijgt kun je die proberen zo snel mogelijk op te lossen, je kunt ook proberen om de vraag eerst te doorgronden. Goede oplossingen komen vanuit de inhoud.’

Politiek spektakel

‘Een hoogtepunt van veertig jaar Witteveen+Bos was de bouw van twee afvalwaterzuiveringen op Jamaica. Een project van de Europese Unie met een Spaanse aannemer en Witteveen+Bos in de adviserende rol. Het zou twee jaar duren, we hebben er zeven jaar over gedaan, omdat de aannemer er een potje van maakte. Ik heb daar zo onnoemelijk veel van geleerd. Van de veertig kilometer nieuw aangelegde riolering bleek tien kilometer lek. Dat moest allemaal opnieuw. We stonden elke week in de krant en in de talkshows werd er veel aandacht aan besteed. Al met al was het een enorm politiek spektakel met betrokkenen van allerlei nationaliteiten. Ik kan er wel een boek over schrijven.’

Meer informatie?

<>