Mohammed Al-Bouawad

Medewerkersverhaal

'Energie is overal'

Mohammed Al-Bouawad is ingenieur energiesystemen bij Witteveen+Bos. Waterstof is zijn specialiteit. Hij weet als geen ander dat het per situatie zoeken is naar het optimale energiesysteem.

Omzetting van energie

‘Ik vind energie een interessant fenomeen. De eerste wet van de thermodynamica is dat je geen energie kan creëren of vernietigen. Alle energie is er altijd, maar kan wel een andere vorm aannemen, bijvoorbeeld van wind naar elektriciteit of van molecuul naar warmte. Fossiele energie is een sterk geconcentreerde vorm van energie, en is dus praktisch, maar omzetting ervan levert flinke schade aan klimaat en milieu. Om daar niet meer van afhankelijk te zijn, hoeven we in theorie maar een klein stukje Sahara vol te leggen met zonnepanelen. ‘Doen!’, zou je zeggen. Logistiek gezien is het helaas onhaalbaar. In de energietransitie is het belangrijk om per situatie te zoeken naar de beste oplossing. In warme, zonnige landen halen we energie uit de zon, in gebieden waar het veel en vaak waait, zoals Flevoland waar ik woon, bouwen we vooral windturbines.’ Het Nederlandse energiesysteem van de toekomst zal bestaan uit verschillende bronnen van energie zoals: wind, zon, warmte uit de bodem, biomassa en waterstof.

Groene waterstof

‘Omdat de zon niet altijd schijnt en de wind niet altijd waait, zoeken we ook naar manieren om energie in op te slaan. In elektronen, zoals bij accu’s, of in moleculen, zoals bij waterstof. Waterstof is bij uitstek flexibel omzetbaar: van groene elektriciteit maken we groene waterstof en van groene waterstof weer warmte. Het voordeel van waterstof is dat je er hoge temperaturen mee kunt bereiken. Dat is vooral interessant voor energieintensieve industrie. Gasunie ontwikkelt op dit moment een waterstofnetwerk, waarmee Noord-Nederland, het Noordzeekanaalgebied, Rotterdam, Zeeland en Limburg – de vijf industriële clusters – met elkaar worden verbonden. Om dit systeem duurzaam vorm te geven, moet de waterstof zo veel mogelijk met groene stroom worden geproduceerd.’

Interessante projecten

‘Tijdens een vakantie in Dubai ben ik uit interesse binnengestapt bij ons kantoor van Witteveen+Bos. Ik kwam erachter dat op deze lokatie veel expertise aanwezig is, maar nog niet per se op het gebied van energie. Terug in Nederland vroeg ik aan mijn leidinggevende of het interessant zou zijn om in Dubai een energietak op te zetten. ‘Ga het maar proberen,’ zei Raphaël van der Velde, mijn PMC-leider. Het afgelopen jaar heb ik vier keer Dubai bezocht, steeds voor ongeveer een maand. Daaruit zijn een paar interessante projecten ontstaan. Mijn roots liggen in Irak, ik spreek Arabisch. Het voelt goed om in de buurt van mijn moederland iets te kunnen doen. Mijn droom is om in de toekomst ook iets voor Irak te kunnen betekenen op het gebied van de energietransitie.'

Meer informatie?

<>