Duurzame ontwerpoplossing bij vernieuwing spoelwaterverwerking Katwijk

Drinkwaterbedrijf Dunea levert drinkwater aan 1,3 miljoen klanten in de regio Den Haag. Om de kwaliteit van het drinkwater te kunnen blijven garanderen, is het drinkwaterbedrijf voortdurend bezig het productieproces te monitoren en te verbeteren. Witteveen+Bos en Raderadvies  kregen  opdracht de spoelwaterverwerking van het pompstation Katwijk te vernieuwen en onder te brengen in een monumentaal rijksmonument. Een bijzonder en uitdagend project.

Bij het pompstation Katwijk moet de bestaande spoelwaterverwerking met slibopslag aangepast worden en uitgebreid door het toevoegen van snelfilters met UV-desinfectie.

Wat dit project bijzonder maakt, is de toepassing van de spoelwaterverwerking in het oude, monumentale filtergebouw, dat al jaren niet meer in gebruik is. Dunea heeft ervoor gekozen om de restauratie van dit rijksmonument uit 1912, te combineren met het weer in gebruik nemen van het gebouw voor het filteren van water.

Gesloten doos

Het bouwen in dit monumentale filtergebouw stelde bijzondere eisen aan het project. Omdat het een rijksmonument betreft, was de toestemming van de erfgoedcommissie benodigd om het project te mogen uitbouwen. Voor het integreren van het proces binnen het monumentale gebouw zijn meerdere opties in beeld gekomen. Om te kunnen voldoen aan de huidige maatstaven voor de veilige bereiding van drinkwater is er gekozen om de nieuwe procesinstallatie als een afgesloten doos in het bestaande gebouw te plaatsen.

Daarbinnen zijn processtappen van snelfiltratie en UV-desinfectie toegevoegd om de spoelwaterfunctionaliteit van de doos-in-doos constructie te kunnen borgen.

De functie van de snelfilters is het verwijderen van de laatste gesuspendeerde stoffen en troebelheid in het geklaarde spoelwater. Zo kan de UV-extinctie van het spoelwater verbeterd worden. Tijdens de ontwerpfase is discussie gevoerd over het type filters. Op basis van ervaringen van eerdere,  soortgelijke projecten en installaties, en het delen van kennis met andere drinkwaterbedrijven, is  gekozen voor stalen drukfilters.

De nieuwe functionaliteiten zijn ondergebracht in een van de bestaande filterbakken. Daarin is een nieuwe betonconstructie aangebracht.

Duurzame ontwerpprincipes

Tijdens het ontwerptraject waren duurzame ontwerpprincipes een belangrijke overweging bij het zoeken naar ontwerpoplossingen. Bedrijven in de bouwsector worden steeds vaker aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor duurzame oplossingen. Daarvoor is Witteveen+Bos van mening dat de projecten aan het bereiken van de Sustainable Development Goals kunnen bijdragen. Het leveren van maatschappelijke meerwaarde is één van belangrijkste doelen van de projecten.

Daar sluit het toepassen van duurzame ontwerpprincipes bij aan.

Deel deze pagina