Gepubliceerd op 11 november 2021

Terugblik jubileumevenement Klimaat en biodiversiteit

In 2021 bestaat Witteveen+Bos 75 jaar. Op 4 november vierden we dit tijdens een digitaal evenement met als thema ‘Klimaat en biodiversiteit: de kunst van het veranderen’. Het event draaide niet alleen om de inhoudelijke expertise, maar ook om inspireren middels ons werk, onze ambities en muziek. We kijken terug op een prachtig digitaal event met collega’s en relaties.

We trapten de middag af door stil te staan bij 75 jaar Witteveen+Bos geschiedenis. Met algemeen directeur Wouter Bijman en oud-directeur Harry Webers spraken we in de studio over werken aan maatschappelijke uitdagingen en het DNA van Witteveen+Bos. Een leefbare wereld voor nu én voor de toekomstige generaties is de droom.

Ecoloog en natuurbeschermer Willem Ferwerda (Commonland) nam ons in mee in zijn 4 returns gedachtegoed waarin het landschap en behoud van biodiversiteit centraal staan. Met Jacolien Eijer (NLingenieurs), Maarten Neelis (Rijkswaterstaat) en Marcel Klinge (Witteveen+Bos), gingen we vervolgens in gesprek over de praktische toepassing daarvan door overheden en bedrijven. Marcel Klinge: ‘Het was een mooi gesprek vanuit de verschillende ervaring en perspectieven, waaruit maar weer bleek dat een gezamenlijke ambitie en een goede samenwerking de sleutel is tot succes’.

We sloten het evenement af met de huidige Witteveen+Bos-directie. Wouter Bijman, Eveline Buter en Stephan van der Biezen wierpen in een blik in de toekomst en de concrete inpassing van biodiversiteit en klimaat in de werkzaamheden van Witteveen+Bos.

Gedurende het evenement konden alle gasten kiezen uit vijf parallelworkshops om te volgen.

Workshop: Stand Up and Turn The Tide!

Momenteel wordt meer dan 40 procent van het aardoppervlak ingenomen door woestijnen en dat oppervlak neemt drastisch toe. In deze workshop vertelde Daniël Dusseljee ons meer over twee nieuwe innovaties waaraan Witteveen+Bos werkt waarmee we woestijngebieden kunnen vergroenen en we uiteindelijk zelfs de aarde kunnen laten afkoelen. Neem contact op met Daniël via mail of telefoon voor meer informatie.

Workshop: De natuurvermeerderende stad

Binnen enkele jaren leeft de helft van de wereldbevolking in steden. Maar steden zijn naast een belangrijke biotoop voor de mens ook een hotspot voor flora en fauna. In deze workshop ging Harro Wieringa in op het belangrijke aspect van ecologie in steden, hoe dit te stimuleren en het belang daarvan voor haar inwoners. Neem contact op met Harro via mail of telefoon voor meer informatie.

Workshop: Biodiversiteit in landelijk gebied

De biodiversiteit in landelijke gebieden in Nederland gaat hard achteruit. Door onder andere droogte, uitputting van de bodem, stikstofuitstoot en het weghalen van landschapselementen, verdwijnen dier- en plantensoorten in hoog tempo. In deze workshop vertelde Jacqueline Bulsink over de systeemverandering die nodig is; de noodzaak om bodem en water een stem te geven en gebiedsgericht samenwerken centraal te stellen. Neem contact op met Jacqueline via mail of telefoon voor meer informatie.

Workshop: Biodiversiteit in aanbestedingen

Biodiversiteit meenemen als onderdeel in aanbestedingen, hoe doe je dat? Op die vraag werd antwoord gegeven in deze workshop. Het meenemen van biodiversiteit kan in alle fasen van het bouwproces en daarvoor reikte Gerard Buunk praktische handreikingen aan. Denk hierbij aan zaken als het vroegtijdig inschakelen van marktkennis, innovaties op het gebied van biodiversiteit, nieuwe samenwerkingsvormen met de markt of programmatisch aanbesteden. Neem contact op met Gerard via mail of telefoon.

Workshop: Creatief biodiversiteit bevorderen

Kunst en techniek kennen meer raakvlakken dan je op het eerste gezicht zou vermoeden. Zowel in de kunst als in ons ingenieurs- en advieswerk zijn inspiratie, creativiteit, probleemoplossend vermogen en multidisciplinair samenwerken belangrijke elementen. Kunstenaars laten ons anders naar de wereld en onze uitdagingen kijken. In4Art liet ons zien hoe je je met creativiteit duurzaamheid en biodiversiteit kunt bevorderen.