Oxand en Witteveen+Bos slaan handen ineen voor datagedreven infrastructureel assetmanagement

Oxand en Witteveen+Bos slaan handen ineen voor datagedreven infrastructureel assetmanagement

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1664229600000) }}

Assetmanagement specialist Oxand en advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos hebben 23 september een strategische overeenkomst gesloten voor samenwerking aan infrastructureel assetmanagement en de vernieuwings- en renovatieopgave (VenR) in Nederland. De gezamenlijke ambitie is om bij te dragen aan het veilig bereikbaar houden van Nederland. Bovenal door het duurzaam in stand houden van infrastructurele assets zoals bruggen, tunnels en viaducten en - in de toekomst - van energie-infra. Met de samenwerking willen Oxand en Witteveen+Bos hun opdrachtgevers bijstaan op operationeel en strategisch niveau met waardevolle, efficiënte en visueel bruikbare adviezen.

Omvangrijke opgave

De opgave in de infrastructuur is omvangrijk en bestrijkt vele domeinen. Het gaat om een enorme diversiteit aan kunstwerken in de droge én natte infrastructuur, variërend van bruggen, wegfunderingen en geluidsschermen tot sluizencomplexen en tunnels. Het spreekt voor zich dat bij deze vraagstukken veel disciplines en activiteiten samenkomen. Denk aan inspecties, dataverwerking, materialenkennis, mogelijkheden voor duurzame renovatie, borgen van constructieve veiligheid, inzicht in beschikbaarheid (netwerk-functioneren) en kostenmanagement (OPEX/CAPEX).

Samenwerking is essentieel

Om de bereikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van onze infrastructuren te waarborgen, moeten alle partijen in de keten gezamenlijk, gestructureerd, geprioriteerd en gecombineerd met elkaar aan de slag. Het bundelen van expertise, diensten en netwerken door Oxand en Witteveen+Bos creëert een sterk strategisch voordeel om klanten te helpen bij vraagstukken rondom vernieuwing, renovatie en duurzaam assetmanagement van kunstwerken. Zowel in de droge én natte infrastructuur.

Unieke kennis en expertise

Binnen de samenwerking brengen beide partijen unieke kennis en expertise in. Oxand is een Europees leider in duurzaam en datagedreven assetmanagement in infrastructuur en de gebouwde omgeving. Witteveen+Bos verrijkt deze kwaliteiten met specifieke materiaalkennis en expertise van grootschalige infrastructurele projecten.

'Door onze complementaire profielen zijn we in staat de hele keten te bedienen en de samenwerking te stimuleren tussen project- en asset managementorganisaties op proces- en werkvloerniveau en slaan we een brug tussen deze twee werelden' - Leonie Koops, sectordirecteur infrastructuur en mobiliteit van Witteveen+Bos

Nauw samenspel 

‘Door onze complementaire profielen zijn we in staat de hele keten te bedienen en de samenwerking te stimuleren tussen project- en asset managementorganisaties op proces- en werkvloerniveau. Op deze manier slaan we een brug tussen deze twee ‘werelden’, vertelt Leonie Koops, sectordirecteur Infrastructuur en mobiliteit van Witteveen+Bos. ‘Door asset (verouderings)data, onderhoudsconcepten en scenario denken te integreren in slimme oplossingen, ondersteunen we klanten bij het maken van de juiste keuzes voor het prioriteren en programmeren van hun projecten en onderhoud’.  

‘Al vanaf de eerste kennismaking in 2017 is sprake van een goede klik en symbiose tussen onze teams. Dit bleek de start van een unieke jarenlange samenwerking tussen onze teams, expertises en management. Deze samenwerking hebben wij nu bekrachtigd met onze samenwerkingsovereenkomst. Een mijlpaal waar we enorm trots op zijn’ vertelt Edwin Timmer, directeur van Oxand.

'Al vanaf de eerste kennismaking in 2017 is sprake van een goede klik en symbiose tussen onze teams. Dit bleek de start van een unieke jarenlange samenwerking tussen onze teams, expertises en management. Deze samenwerking hebben wij nu bekrachtigd' - Edwin Timmer, directeur van Oxand