Gepubliceerd op 20 juni 2016

Mangroveproject wint Vernufteling 2016

Op 16 maart 2016 tijdens de Dag van de Ingenieur won het Building with Naturemangroveproject de Vernufteling. Deze prijs wordt door brancheverenigingen KIVI en NLingenieurs jaarlijks uitgereikt aan het  meest vindingrijke project van een advies- of ingenieursbureau. Namens Witteveen+Bos nam projectleider Rob Nieuwkamer de prijs in ontvangst.

Binnen het mangroveproject worden op Java in Indonesië semipermeabele dammen aangelegd die helpen het mangrovebos te herstellen, zodat het zijn functie als kustverdediging kan blijven vervullen. De dammen worden gemaakt van lokaal beschikbaar materiaal en aangelegd door lokale bevolking, wat kennis en werkgelegenheid ter plaatse oplevert. Witteveen+Bos voert dit project uit in een consortium met Wetlands International, Deltares, EcoShape, WUR, Imares en lokale partijen.

De jury noemt het project ‘een innovatieve toepassing van een oud concept, met grote economische en maatschappelijke impact. De natuurlijke golfbreker kan een uitkomst zijn voor een veel groter toepassingsgebied: op tal van plaatsen rond de tropen kampen kusten met een mangrovetekort.’ Rob Nieuwkamer: Het gaat hier om iets dat heel low tech is, maar waarvan de jury heeft ingezien dat het een project is waarvoor grondige kennis van bijvoorbeeld ecologie, morfologie en lokale omstandigheden nodig is. Daarnaast is het consortium waarvan we deel uitmaken cruciaal voor het scheppen van alle voorwaarden, zodat het project een duurzame oplossing kan zijn. Het gaat om veel meer dan alleen dammen.’

Het project is een totaalconcept: niet alleen de aanleg van de dammen krijgt aandacht, ook het inschakelen en opleiden van de lokale bevolking voor de instandhouding van dammen en kweekvisvijvers en het beheer van de mangrovestrook maken er deel van uit. Het consortium investeert ook in capaciteitsopbouw van de Indonesische watersector en verankering van Building with Nature in beleid om replicatie te stimuleren op andere plekken waar de kust afkalft als gevolg van bodemdaling en mangroveverlies. 

Deel deze pagina