Gepubliceerd op 31 december 2018

Herstel onderwaternatuur Alde Feanen

In opdracht van de Provincie Fryslân werkt Witteveen+Bos aan het ecologische herstel van waternatuur in Nationaal Park en Natura 2000-gebied de Alde Feanen in Eernewoude. Het overgrote deel van de Alde Feanen bestaat uit troebel water met veel algen en vrijwel geen ondergedoken waterplanten. De opdracht omvat beheersmaatregelen om waterplantengroei in de Alde Feanen te bevorderen en daarmee de natuurwaarde van het gebied aanzienlijk te verhogen.

Een hydrologische en ecologische systeemanalyse wees uit dat de oorzaken voor het troebele en plantenarme water niet veroorzaakt worden door externe invloeden, maar door een ongunstige samenstelling van het voedselweb in het gebied, met een dominantie van bodemwoelende en watervlo-etende vissen. Vervolgens zijn tien gebieden in de Alde Feanen met een totale wateroppervlakte van 80 hectare tijdelijk visdicht geïsoleerd van de omgeving, waarna de visstand is uitgedund in samenwerking met bureau ATKB en lokale beroepsvissers. Tevens zijn zaden, sporen en resten van ondergedoken waterplanten uit de omgeving ingebracht om een snelle ontwikkeling van waterplanten te stimuleren.

De voorlopige resultaten zijn zeer positief. Na de uitdunning zijn negen van de tien gebieden helder en plantenrijk geworden, met vele positieve effecten op de waterkwaliteit en de biodiversiteit (waterplanten, visstand, vogels). Eén gebied blijkt niet goed visdicht te isoleren te zijn, waardoor de uitdunning door immigratie vanuit de omgeving teniet wordt gedaan en het water troebel blijft. Het heldere water in de negen gebieden is op satellietbeelden goed te zien. In september is het resultaat van het project al snorkelend met de opdrachtgever geïnspecteerd!

+ koen.princen@witteveenbos.com

Deel deze pagina