International cooperation for airport inspections

Published on {{ $filters.formatDateWithYear(1546210800000) }}

For client Brussels Airport Company (BAC), the asset managers at Witteveen+Bos are carrying out a multitude of A inspections and surveying work on nine different types of structures, including tunnels, viaducts, car parks and bus stations. The activities also include concrete diagnostics for two tunnels and the visual inspection of the road surface on Landside and Landside Restricted.

In deze eerste fase voeren we een knelpuntenanalyse uit. Hierbij inventariseren we alle issues omtrent de huidige en toekomstige verkeerssituatie. Om inzicht te krijgen in deze problematiek, introduceerden we de InBeeld applicatie. Een online platform, waarop alle betrokkenen feedback kunnen delen op het vlak van mobiliteit. Intussen verzamelden we zo’n 428 reacties, die specifieke knelpunten aan het licht brachten. De volgende stap: duurzame mobiliteitsoplossingen ontwikkelen, in de vorm van een duidelijke visie voor de stad Menen. Het mooie aan dit traject is de samenwerking tussen de kantoren Breda en Antwerpen. Alle kennis en ervaring van onze Nederlandse collega’s, op vlak van mobiliteit en participatie, helpt ons deze doeltreffende aanpak beter te introduceren in België. Extra pluspunt: een uitbouw van de samenwerking tussen verschillende kantoren.

More information?

<>