Smart grids / energietransitie

Smart grids / energietransitie

Graduate Students Master
Deventer
Information Technology Electrical Engineering
{{ $t('vacancy.apply') }}

In de toekomst zal de elektrische energie behoefte alleen nog maar gaan toenemen. Tevens raken fossiele grondstoffen op de lange termijn een keer op. Om dit op te lossen zal het huidige elektriciteitsnetwerk op een slimme wijze gebruik gaan maken van het opwekken van energie op basis van duurzame bronnen zoals wind, zon, warmte koude opslag enz. Dit vernieuwde elektriciteitsnetwerk wordt het Smart grid genoemd. Met een smart grid zal het tevens mogelijk zijn om energie terug te leveren in het net. Een smart grid is dus in feite het elektriciteitsnetwerk voorzien van ICT waarop de energie met name wordt opgewekt op basis van duurzame bronnen en waarbij energie kan worden opgenomen uit het net en kan worden teruggeleverd in het net. De benodigde aanpassingen vergen een doordachte aanpak van het huidige elektriciteitsnetwerk. De vraag en aanbod van de elektrische energie kan namelijk erg fluctueren waarbij de opwekking van duurzame energie niet volledig is te plannen.

Je functie

Wij hebben een aantal vraagstukken op dit gebied, zowel technisch als ook bedrijfskundig. Bijvoorbeeld op technisch vlak hebben wij belang bij een onderzoek naar de impact en raakvlakken van het smart Grid op de energievoorziening van infrastructurele werken zoals beweegbare bruggen, sluizen, tunnels, verkeerssystemen. Op bedrijfskundig vlak hebben wij belang bij een marktonderzoek van mogelijke opdrachtgevers (binnenland en buitenland) met bijbehorende specifieke producten. De inhoud van de opdracht kan technisch, bedrijfskundig of een mix hiervan zijn. Wij stellen voor om samen met jou de afstudeeropdracht nader vorm te geven, waarbij jouw input en visie hierop een belangrijke bijdrage zal vormen.

Product-Marktcombinatie

Wat wij vragen

Opleidingsniveau: wo-opleiding elektrotechniek, informatietechnologie, technische bedrijfskunde of gelijkwaardig.

Wat wij bieden

Vanuit ons kantoor in Deventer kun je op je eigen werkplek werken aan je onderzoek. Daarnaast kunnen wij zorgen voor de juiste middelen en kun je specialisten binnen ons bedrijf betrekken bij jouw onderzoek. Wij hebben contacten met netbeheerders, energieleveranciers, gemeenten, aannemers, system-integrators etc.. Via deze interne en externe contacten kun je nadere informatie ontrekken via interviews of brainstormsessies. Duur: 6-8 maanden (andere tijdsduur ook in overleg mogelijk); Aanvang: in overleg.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.400 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze opdracht reageer dan direct online. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer ing. J. (Johan) Kornet, groepsleider Elektrotechniek en ICT infrastructuur, telefoon 0570 69 75 72 of 06 22 52 87 11.

More information?

HULE2.jpg
Ellen Donkervliet-Hulleman
ellen.donkervliet@witteveenbos.com

Vacancies