Ontwikkelen tool voor elektromagnetische (EM) beïnvloeding

Ontwikkelen tool voor elektromagnetische (EM) beïnvloeding

Interns / Graduate students Higher education
Amsterdam Den Haag Deventer
Electrical Engineering
{{ $t('vacancy.apply') }}

Het renoveren en herindelen van publieke ruimtes vormt een belangrijk onderdeel van veel projecten in de infrastructuur. Hierbij moeten dikwijls nieuwe kabels en leidingen worden aangelegd. Denk hierbij aan datakabels voor internet of TV, kabels voor hoog-, midden- en laagspanning en leidingen voor (drink)water. Een kabel waar stroom doorheen loopt vormt een elektromagnetisch veld, wat kan interfereren met andere kabels en leidingen in de omgeving. Om er voor te zorgen dat er geen onveilige situaties ontstaan tijdens de renovatie of herindeling, wordt voor aanvang van de werkzaamheden een zogenaamde studie naar elektromagnetische beïnvloeding (EM) gedaan.

Je functie

Tijdens deze studie naar EM-beïnvloeding worden berekeningen gedaan aan het elektromagnetisch veld, waarbij de uitkomsten uitwijzen of de nieuwe situatie voldoet aan de vigerende normen en richtlijnen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar thermische, weerstands- en inductieve beïnvloeding. Indien blijkt dat er gevaarlijke situaties ontstaan, dan wordt er gekeken naar mitigerende maatregelen waardoor de gevaarlijke situaties kunnen worden voorkomen.

Product-Marktcombinatie

Wij zijn bezig met de ontwikkeling van een ‘tool’ welke het uitvoeren van de berekeningen tijdens de EMC-studie kan versnellen en vereenvoudigen. Met deze tool moet het op relatief eenvoudige wijze mogelijk zijn om voor verschillende kabelliggingen uit te rekenen of er al dan niet ontoelaatbare situaties ontstaan.

Wat wij vragen

De opdracht zal voor een klein deel bestaan uit een literatuuronderzoek van de relevante normen en richtlijnen, in combinatie met een analyse op basis van diverse projecten die Witteveen+Bos heeft uitgevoerd op dit gebied. Het grootste deel van de opdracht zal bestaan uit het creëren van de softwaretool voor het bepalen van de EM-beïnvloeding. Wij stellen voor om samen met jou deze opdracht nader vorm te geven, waarbij jouw input en visie hierop een belangrijke bijdrage zal vormen. Opleidingsniveau: HBO of bachelor WO informatica, elektrotechniek, technische natuurkunde of gelijkwaardig.

Wat wij bieden

Vanuit één van onze kantoren in Deventer, Amsterdam of Den Haag kun je op je eigen werkplek werken aan je onderzoek. Daarnaast kunnen wij zorgen voor de juiste middelen en word je onderdeel van de Productmarkt combinatie (PMC) Smart Infra Systems waarin verschillende specialisten je verder kunnen helpen. Aanvang: in overleg Duur: 5-6 maanden (andere tijdsduur ook in overleg mogelijk).

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. We willen een bureau van topklasse zijn door zelf goed te zijn in ons vak en samen te werken met anderen in een cultuur van ondernemerschap en vertrouwen. Met circa 1.400 medewerkers werken we in multidisciplinaire projectteams aan uitdagende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Wij hebben de ambitie het beste uit onszelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. De aandelen van ons bedrijf zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze opdracht reageer dan direct online. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer dr.ir. H. (Harmen) Droogendijk, groepsleider Sensoren, Systemen en Veiligheid, telefoon: 06 53 35 62 34.

More information?

HULE2.jpg
Ellen Donkervliet-Hulleman
ellen.donkervliet@witteveenbos.com

Vacancies