Projectleider Leefomgeving en bodemkwaliteit

Projectleider Leefomgeving en bodemkwaliteit

Young & Experienced Professional Higher education
Deventer
Soil
{{ $t('vacancy.apply') }}

Ben jij de nieuwsgierige projectleider met kennis over de bodem en de ondergrond die met jouw advies de kwaliteit van de leefomgeving kan verbeteren?

Je functie

In deze functie ben je bezig met het verwerven en uitvoeren van onze projecten op het gebied nieuwe stoffen in de bodem, het grondwater of in baggerspecie. In deze functie kom je in aanraking met veel facetten van onze dienstverlening. Zo hebben wij projecten die zijn gericht op de beleidsadvisering van overheden en waterschappen, terwijl andere projecten meer gericht zijn op technische oplossingen en operationele vraagstukken tijdens de bouw- of realisatiefase. Jij opereert zelfstandig of stuurt een team aan dat bezig is met verschillende onderdelen en vraagstukken in deze projecten. De focus van de projecten waar jij mee bezig bent ligt bij stoffen in de bodem of het water en waarvoor geen normen zijn opgesteld of waarvan de toxiciteit en humane risico’s niet bekend zijn. Bijna dagelijks worden deze nieuwe stoffen toegepast in producten voor de consumptie of voor industriële processen. Denk hierbij aan medicijnen, shampoos, bestrijdingsmiddelen, halffabricaten of toeslagstoffen die producten specifieke eigenschappen geven (bv waterafstotend maken). Deze stoffen komen op enig moment in het afvalwater terecht en/of via luchtemissies of op andere manieren in ons milieu. Van sommige stoffen weten we dat ze voor ons of voor het milieu schadelijk zijn. Wat we niet goed weten is op welke manier we hiermee om moeten gaan. Wat doen we als we deze ‘nieuwe’ stoffen tegenkomen in de bodem of het (grond)water? Of wat kunnen wij doen als we nieuwe inzichten krijgen en van bestaande als toegepaste stoffen, constateren dat deze meer schadelijk zijn dan vooraf gedacht? Afgelopen jaar is de hierboven geschetste problematiek diverse keren in het nieuws geweest, bijvoorbeeld als PFOA en GenX in de regio Drechtsteden of als Fipronil in eieren of Chroom-6 in verf. Deze stoffen zijn toegepast en door dit gebruik in het milieu aanwezig. Maatschappelijk is grote behoefte aan duidelijke en praktische kaders hoe hiermee om te gaan en ervoor te zorgen dat deze stoffen op termijn weer uit ons milieu gaan. Voor de industrie, voor het Rijk en voor de regionale en lokale overheden (zoals provincies, gemeenten en waterschappen) verrichten wij projecten om hen hierbij te helpen. Witteveen+Bos bedenkt deze oplossingen, werkt ze uit en helpt de klant bij de implementatie van deze oplossingen in de praktijk. Als projectleider werk jij aan deze projecten. Samen met andere experts en professionals adviseer jij onze opdrachtgevers hierin en stuur je deze projecten aan. Naast de opkomende stoffen bieden wij de mogelijkheid om een breder takenpakket te verkennen, afhankelijk van je opleiding of je eigen interesse en ambitie. Zo is het mogelijk om ook bij te dragen aan projecten op het gebied van bodem & leefomgeving, gebiedsgericht grondwaterbeheer of het ontwikkelen van nieuw (bodem)beleid voor de Omgevingswet.

Product-Marktcombinatie

De functie valt in de product-marktcombinatie (PMC) Bodemgebruik, ondergrond en omgeving. Wij verzorgen specialistische adviesdiensten voor de leefomgeving en het veilig gebruik van de bodem, het grondwater en circulaire reststromen. Daarnaast zijn wij de trekker voor bodem & ondergrond vraagstukken bij de iconische integrale studies van Witteveen+Bos. Ons werkterrein varieert van advisering over archeologie, bodemkwaliteit, conventionele explosieven, kabels & leidingen of over de aanpak van stortlocaties of het bepalen van nuttig toepassingen van reststromen uit afvalwaterzuiveringen of industriële processen. Onze opdrachtgevers zijn overheden, aannemers en de industrie. De standplaats voor deze functie is Deventer.

Wat wij vragen

 • een afgeronde hbo- of wo-opleiding in de richting van milieukunde, milieubeleid, fysische geografie of vergelijkbare opleidingen;
 • minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;
 • affiniteit met en kennis van (bodem)beleid en wet- en regelgeving is een pre;
 • je beschikt over een goed organisatorisch vermogen en bent in staat om onbekende werkvelden je snel eigen te maken;
 • je bent een vlotte schrijver en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Het maken en onderhouden van contact met klanten gaat je soepel af.
 • goede beheersing van de Nederlandse taal.

Wat wij bieden

 • samenwerking met enthousiaste collega’s in multidisciplinaire teams;
 • veelzijdige en uitdagende projecten;
 • ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid;
 • gedegen begeleiding en een breed aanbod aan in- en externe opleidingen;
 • marktconform salaris en een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid en loopbaanontwikkeling.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.100 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze functie, solliciteer dan direct online. Voor nadere inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met de heer ing. M. (Martijn) van Houten, groepsleider Nieuwe en opkomende stoffen, telefoon 06 2394 0877.

More information?

Vacancies