Constructieve ontwerpvraagstukken Infra

Constructieve ontwerpvraagstukken Infra

Graduate Students Higher education
Rotterdam Heerenveen Amsterdam Deventer Breda
Civil design / BIM Construction
{{ $t('vacancy.apply') }}

Volg jij een hbo- of wo-opleiding civiele techniek en ben je op zoek naar een afstudeerplaats waarin je onder goede begeleiding werkt aan een uitdagend infrastructureel vraagstuk? Dan willen wij jou graag leren kennen!

Je functie

Bij onze sector Infrastructuur en mobiliteit zijn we op zoek naar gedreven studenten die zelfstandig binnen een van onze constructieve ontwerpgroepen een afstudeeropdracht willen uitwerken. Binnen deze sector ligt de focus op het werken aan infrastructurele projecten zowel boven als onder de grond en uiteenlopend van grote tot kleinschalige projecten. Denk hierbij aan civiele constructies zoals vaste en beweegbare bruggen, viaducten, aquaducten, sluizen, spoor gerelateerde constructies en tunnels. Deze projecten doen wij zowel voor aannemers als voor de overheid. Aansprekende grote projecten zijn de A9 BaHo, Oosterweelverbinding (BE), Programma Aansluiting Wind op Zee (PAWOZ), Ring Zuid Groningen en Zuidasdok. Ook op het gebied van innovaties en onderzoek hebben wij interessante projecten zoals de Cruquisbruggen of de geavanceerde herberekeningen van de Haringvlietbrug. Tijdens deze projecten komen wij veel uitdagende vraagstukken en complexe processen tegen. Daar kan jij met jouw afstuderen een grote bijdrage aan leveren. Door ons te helpen bij het oplossen van verschillende vraagstukken, of het opzetten van versimpelde of geautomatiseerde processen, lever jij een grote bijdrage aan het ontwerp van de toekomst.

Product-Marktcombinatie

 • Wij hebben altijd een aanbod aan uitdagende onderzoeksonderwerpen. Hieronder een greep uit deze onderwerpen. Eigen ideeën over de inhoud en invulling van deze onderwerpen zijn zeer gewenst en helpen in gesprek een onderwerp perfect op zowel jou als ons aan te laten sluiten. BESTAANDE KUNSTWERKEN
 • Vergroting dwarskrachtcapaciteit van bestaande betonconstructies;
 • Ontwikkeling van efficiënte reken- en ontwerpmethodiek stalen constructies;
 • Onderzoek gericht op uitnutting bij modelleermethodes van 2D tot 3D;
 • Onderzoek gericht op mogelijkheden inzetten ultra-hogessterktebeton bij de V&R opgave van kunstwerken. CIRCULAIR BOUWEN
 • Circulair toepassen van bestaand/verouderd bouwmaterieel. PARAMETRISCH ONTWERPEN/BIM
 • Automatisering en verbetering communicatie en presentatie van 3D-model en data;
 • Ontwikkeling van gecombineerd parametrisch reken- en ontwerpmodel voor bouwkuip, spoorbrug, viaduct en voorgespannen constructie;
 • Onderzoek gericht op toepassing en mogelijkheden nieuwe parametrische tools voor infra constructies;
 • Opzetten van volledig database gestuurd ontwerpmodel funderingsconstructie;
 • Ontwikkeling van volledig parametrisch constructief model voor beweegbare brug, stalen en betonnen viaduct of onderdoorgang;
 • Ontwikkelen van een nieuw ontwerpproces en template voor 3D-modellen rekening houdend met de laatste BIM-normen en ontwikkelingen. ONTWERPMANAGEMENT
 • Onderzoek naar een vernieuwende ontwerpstrategie om het proces en de risico's van civiele constructies binnen grote integrale projecten te beheersen. SPOORSE KUNSTWERKEN
 • Haalbaarheidsstudie van constructieve mogelijkheden op verschillende locaties in Nederland; STAALCONSTRUCTIES
 • Optimalisering van berekening staalverbindingen; TOEKOMSTBESTENDING BOUWEN
 • Onderzoek gericht op effect van zelfrijdende auto's op huidige ontwerpeisen. Mocht je interesse hebben in één van de bovenstaande onderwerpen of thema’s geef dit dan aan in je motivatiebrief, zodat we direct hierop kunnen voorsorteren. Mocht je zelf een onderwerp of onderzoekvraag hebben waarbij je de expertise en kennis van Witteveen+Bos goed kan gebruiken, dan horen wij dat natuurlijk ook graag. In een kennismakingsgesprek gaan we graag dieper op je plannen in.

Wat wij vragen

 • je volgt een hbo- of wo-opleiding op het gebied van Civiele Techniek met als afstudeerrichting Constructie, of een vergelijkbare studie;
 • je hebt een leergierige en proactieve werkhouding;
 • je bent zelfstandig, maar ook in staat om mensen bij jouw onderzoek te betrekken;
 • je hebt het vermogen om georganiseerd, resultaat- en kwaliteitsgericht te werk te gaan.

Wat wij bieden

Wij bieden je een uitdagende omgeving met deskundige en ervaren mensen en betrokken begeleiding. We denken actief mee over jouw leerdoelen en geven jou ook de ruimte om je hierin te ontplooien. Vanuit ons kantoor kun je op je eigen werkplek werken aan je onderzoek. Daarnaast kunnen wij zorgen voor de juiste middelen en kun je specialisten binnen én buiten ons bedrijf betrekken bij jouw onderzoek. Wij hebben contacten met Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes, aannemers, etc. Deze interne en externe contacten kun je aanwenden om informatie te verzamelen die nodig is voor je onderzoek.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.400 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zichzelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze afstudeerstage, reageer dan direct online. Voor mee informatie kun je contact opnemen met de heer ing. N. (Nick) Soederhuizen, groepsleider 3D ontwerp Amsterdam, telefoon 06 20 16 02 54 of met de heer ir. E. (Bert) Jongstra, groepsleider Constructeurs, telefoon 06 27 16 98 03.

More information?

Vacancies