Onderzoek naar effecten van duurzame ontwerpkeuzes op beschikbaarheidsprestaties infrastructuur

Onderzoek naar effecten van duurzame ontwerpkeuzes op beschikbaarheidsprestaties infrastructuur

Graduate Students Higher education
Deventer
Underground Infrastructure Construction Management
{{ $t('vacancy.apply') }}

“Wil jij onderzoek doen naar de effecten van duurzame ontwerpkeuzes op beschikbaarheidsprestaties van beweegbare bruggen en sluizen?"

Je functie

Nederland wil in 2050 een circulaire economie zijn. Overheden, kennisinstellingen en diverse private partijen zijn druk bezig met het ontwikkelen van nieuwe materialen en technieken voor het terugdringen van de CO2- uitstoot. In deze afstudeeropdracht biedt Witteveen+Bos jou de mogelijkheid om te onderzoeken wat de effecten zijn van deze duurzame ontwikkelingen op de beschikbaarheidsprestaties van onze beweegbare bruggen en sluizen. Ofwel, welk effect hebben deze ontwikkelingen op het aantal storingen en geplande onderhoudsactiviteiten waardoor bruggen en sluizen tijdelijk buiten bedrijf zijn?

Product-Marktcombinatie

Deze afstudeeropdracht richt zich op het onderzoeken van de effecten van duurzame ontwerpkeuzes op de beschikbaarheidsprestaties van civiele objecten, zoals bruggen en tunnels. Hierbij wordt gekeken naar ontwerpkeuzes, zoals materialen, constructiemethoden en onderhoudsstrategieën. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe deze keuzes de levensduur, energie-efficiëntie en onderhoudsvereisten van de objecten beïnvloeden. Op basis hiervan worden praktische aanbevelingen gedaan voor het ontwerpen en onderhouden van duurzame bruggen en sluizen.

Wat wij vragen

Wij zijn op zoek naar een hbo- of wo-student die een opleiding volgt op het gebied van Civiele techniek, Elektrotechniek, Werktuigbouw, Technische Bedrijfskunde of gelijkwaardig.

Wat wij bieden

Vanuit ons kantoor in Deventer kun je op je eigen werkplek werken aan je onderzoek. Daarnaast zorgen wij voor de juiste middelen en kun je specialisten binnen ons bedrijf betrekken bij jouw onderzoek. Wij hebben contacten met Rijkswaterstaat, gemeenten en aannemers. Via deze interne en externe contacten kun je nadere informatie verkrijgen via interviews of brainstormsessies. Wij stellen voor om samen met jou de afstudeeropdracht nader vorm te geven, waarbij jouw input en visie hierop een belangrijke rol speelt . De aanvang en duur is in overleg te bespreken.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.400 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze opdracht, reageer dan direct online. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer ing. J.A. (Justin) Sap, groepshoofd (tel: 06 12 08 94 42) en ir. R. (Remco) Platerink (tel: 06 23 12 70 93) binnen de PMC life cycle management.

More information?

HULE2.jpg
Ellen Donkervliet-Hulleman
ellen.donkervliet@witteveenbos.com

Vacancies