Opkomende stoffen in bodem en water

Opkomende stoffen in bodem en water

Graduate Students Higher education
Deventer
Soil
{{ $t('vacancy.apply') }}

Draag jij jouw steentje bij aan een actueel, maatschappelijk vraagstuk over hoe wij moeten omgaan met stoffen die (op)nieuw in de bodem en het water komen?

Je functie

Bijna dagelijks worden nieuwe stoffen toegepast in producten voor de consumptie of industriële processen. Denk hierbij aan medicijnen, shampoos, bestrijdingsmiddelen, halffabricaten of toeslagstoffen die producten specifieke eigenschappen geven (bv waterafstotend maken). De stoffen komen op deze wijze in het afvalwater terecht en/of via luchtemissies of op andere manieren in ons milieu. Van sommige stoffen weten we dat ze voor ons of voor het milieu schadelijk zijn. Wat we niet goed weten is op welke manier we hiermee om moeten gaan. Wat doen we als we deze ‘nieuwe’ stoffen tegenkomen in de bodem of het (grond)water? Of wat kunnen wij doen als we nieuwe inzichten krijgen en van bestaande als toegepaste stoffen, constateren dat deze meer schadelijk zijn dan vooraf gedacht? Afgelopen jaar is de hierboven geschetste problematiek diverse keren in het nieuws geweest, bijvoorbeeld als PFOA en GenX in de regio Drechtsteden of als Fipronil in eieren of Chroom-6 in verf. Deze stoffen zijn toegepast en door het gebruik of door productieprocessen, afvalwater of luchtdepositie in het milieu terecht zijn gekomen. Maatschappelijk is grote behoefte aan duidelijke en praktische kaders hoe hiermee om te gaan. Bedrijven, het Rijk en de regionale en lokale overheden (zoals provincies, gemeenten en waterschappen) willen graag geholpen worden bij dit vraagstuk. Witteveen+Bos helpt deze partijen met het bedenken en uitwerken van oplossingen.

Product-Marktcombinatie

In deze projecten werken we in teams samen met onze klanten en partners aan oplossingen voor de verschillende vragen die aan ons gesteld worden. Hiervoor analyseren wij de probleemstellingen, ontwikkelen wij strategische en operationele kaders en aanpakken of voeren we (pilot)projecten. Onze adviezen rapporteren wij en presenteren wij aan onze klanten. Tijdens deze unieke stage krijg je de mogelijkheid om niet alleen een kijkje te nemen in de keuken van Witteveen+Bos, maar ook zien en ervaren wat onze partners op dit gebied doen.

Wat wij vragen

  • Je volgt een hbo/wo opleiding in de richting van milieukunde, milieutechniek, land- en waterbeheer, milieuhygiëne, bestuurskunde, bodemkunde, ecologie, (geo)hydrologie;
  • Je draagt graag bij aan een maatschappelijk vraagstuk;
  • Je werkt graag in een team;
  • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden (Engels niet noodzakelijk). Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en wil je graag aan de slag bij Witteveen+Bos? Solliciteer dan direct en maak kans op deze unieke ervaring!

Wat wij bieden

  • Er zijn diverse mogelijkheden en onderwerpen voor een afstudeerproject. Voorbeelden zijn:
  • Meelopen in een pilotproject. Dit zijn concrete projecten waarbij we voor een gemeente, provincie of omgevingsdienst een project uitvoeren rondom het thema ‘opkomende stoffen’. Hierbij kan je denken aan het uitwerken en evalueren van het vergunningsproces voor bedrijven die werken met schadelijke stoffen. Maar ook kan je aan de hand van een uitgevoerd project of opgelost probleem processen evalueren en aanbevelingen voorstellen;
  • Afstudeerstage gericht op een specifieke vraag of onderwerp, waarbij je ook de kans krijgt mee te werken in een project als projectingenieur. In dit project lever jij een bijdrage aan onze adviesdiensten. Je gaat aan de slag met een onderzoeken uitvoeren, bijvoorbeeld naar de herkomst en effecten vaan een opkomende stof. Jouw bevindingen rapporteer jij aan de opdrachtgever en deel je met jonge professionals tijdens bijeenkomsten en symposia die wij organiseren.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.400 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Reageren?

Voor meer informatie of heb je belangstelling voor deze afstudeerstage, solliciteer dan direct online. Voor nadere inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met de heer Bjent van der Enden, groepsleider Bodemsanering telefoon 06 50 90 93 64.

More information?

Vacancies