Modulatie van waterverdeling bij een waterzuivering in een ontwikkelomgeving

Modulatie van waterverdeling bij een waterzuivering in een ontwikkelomgeving

Interns / Graduate students Bachelor
Deventer
Electrical Engineering
{{ $t('vacancy.apply') }}

Voor de groep Procesautomatisering Engineering zijn wij op zoek naar een stagiair die sterke affiniteit heeft met industriële automatisering.

Je functie

De stage zal bestaan uit het doen van onderzoek naar en de creatie van een dynamisch model voor de waterverdeling in een waterzuivering. Het binnenkomende water (influent) in een zuivering wordt meestal verdeeld over meerdere straten. Straten zijn parallel lopende waterstromen waarbij het water dezelfde zuiveringsstappen doorloopt. Het voordeel van het opnemen van meerdere straten in een zuivering is dat dit ten goede komt aan de beschikbare capaciteit: als een onderdeel uitvalt, valt alleen de betreffende straat uit terwijl andere straten in bedrijf kunnen blijven. De verdeling van het influent kan passief op basis van de hydraulische eigenschappen van een verdeelwerk of actief middels schuiven welke omhoog/omlaag geregeld kunnen worden om zodoende een gelijke verdeling over de straten te verkrijgen. De regeling van deze schuiven wordt nu nog middels een eenvoudige spreadsheet omgerekend naar een eenvoudige tabelregeling welke niet altijd nauwkeurig is. In plaats van een spreadsheet zou er ook een model van het betreffende verdeelwerk gemaakt kunnen worden en dit model zal als input dienen voor de regeling van de schuiven welke het influent over de straten verdelen.

Product-Marktcombinatie

 • In eerste instantie zal dit model gebaseerd zijn op een fysieke waterzuivering, in een later stadium zal dit in hoge mate aanpasbaar gemaakt moeten worden zodat dit universeel toepasbaar is. Of dit onderdeel gaat zijn van deze opdracht hangt af van de voortgang van de werkzaamheden; dit is op dit moment nog onbekend en moet blijken tijdens de stage. In eerste instantie zal je onderzoek doen naar het opzetten van een model van een verdeelwerk en hoe hier informatie naar toe verstuurd kan worden en hoe hier informatie uit gelezen kan worden. Onduidelijkheden die hierbij spelen zijn:
 • Wat is hiervoor nodig?
 • Binnen Witteveen+Bos zijn er al modellen beschikbaar, zijn deze ook toepasbaar voor de beoogde functionaliteit?
 • Hoe vindt de communicatie tussen het model en een PLC plaats? Etc. De groep Procesautomatisering Engineering valt onder de sector Energie, Water en Milieu en werkt voornamelijk aan het ontwerp van de automatisering en instrumentatie (metingen) van drink- en afvalwaterzuiveringen, pompstations en warmtenetten.

Wat wij vragen

 • hbo-opleiding elektrotechniek, (proces)automatisering, computertechniek of aanverwante studie;
 • je bent enthousiast, leergierig, zelfstandig en in staat om in een team te functioneren;
 • je bent nauwkeurig en gestructureerd;
 • je wil graag leren hoe installaties en systemen functioneren.

Wat wij bieden

 • aanvang en duur van stage in overleg;
 • we denken actief mee aan jouw leertraject en geven ruimte om je leerdoelen/competenties te halen;
 • je ontvangt een stagevergoeding.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.400 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers. Bij drinkwater projecten loopt Witteveen+Bos voorop met o.a. membraantechnologie, UV-toepassing en ionenwisseling. Bij afvalwaterprojecten werken wij aan innovatieve projecten als de renovatie van de duurzame opwekking van biogas van rwzi Hengelo en het ontwerp van een nieuw pompstation voor de ontsluiting van restwarmte uit de haven van Rotterdam. Naast drink- en afvalwaterprojecten werken wij o.a. ook aan de systeemveiligheid van objecten van Rijkswaterstaat. Uitdagende projecten bevinden zich zowel in binnen- als buitenland.

Reageren?

More information?

Vacancies