Aankomend adviseur ruimte en omgeving

Aankomend adviseur ruimte en omgeving

Young & Experienced Professional Higher education
Breda
Environmental law
{{ $t('vacancy.apply') }}

Ben jij net afgestudeerd of heb je enige werkervaring en wil je graag aan de slag op het grensvlak van ruimte en omgeving? Wil je je verder ontwikkelen in spraakmakende en uitdagende projecten en samen met collega’s uit talloze andere disciplines meerwaarde creëren voor de opdrachtgever en de omgeving?

Je functie

Als (aankomend) adviseur ruimte en omgeving adviseer je onze opdrachtgevers bij het doorlopen van planprocedures om projecten te realiseren. Je werkt aan het complexe samenspel tussen planologische inpassing, benodigde vergunningen, het betrokken bevoegde gezag en een kritische, meedenkende omgeving. Tijdens een gewone werkdag draag je zorg voor het verzamelen en inhoudelijk afstemmen van de input voor planproducten ten aanzien van diverse milieu- en omgevingsthema’s zoals natuur, archeologie, bodem, geluid en luchtkwaliteit. Je bent in staat om de vertaling te maken van deze thema’s en het projectontwerp naar de documenten waarmee het bevoegd gezag besluiten kan nemen. Je draagt zo bij aan de totstandkoming van onder andere omgevingsplannen, vergunningaanvragen, bestemmingsplannen en m.e.r.-beoordelingen. De rode draad in jouw werkzaamheden is het overzicht bewaken over het grote geheel en het managen van de raakvlakken tussen verschillende disciplines. Je denkt gevraagd en ongevraagd mee over omgevingsparticipatie, ontwerpoptimalisaties en strategische keuzes. Voorbeelden van projecten waaraan onze adviseurs in Breda nu werken zijn de ontwikkeling van een container terminal voor schepen in Bergen op Zoom, het toetsen van plannen voor woningbouwprojecten in Oosterhout en de begeleiding van vergunningenprocessen voor kleinschalige windmolens op particuliere percelen door heel Nederland. Als (aankomend) adviseur ruimtelijke ordening en vergunningen ben je het aanspreekpunt voor de opdrachtgever, het bevoegd gezag en de omgeving. Dit houdt in dat je over goede communicatieve vaardigheden beschikt om te zorgen voor draagvlak voor het project. Je kunt snel schakelen en bent creatief in het binnen de kaders van regelgeving en klantwensen zoeken naar oplossingen voor knelpunten die zich in projecten voordoen. Tevens bouw je aan je netwerk en ben je in staat om vanuit dat netwerk opdrachten te (gaan) verwerven. Zo kun je doorgroeien tot bijvoorbeeld projectleider of omgevingsmanager.

Product-Marktcombinatie

Binnen de sector Gebouwde omgeving is de product-marktcombinatie (PMC) Ruimte, omgevingsrecht en vergunningen actief op het gebied van vergunningen, ruimtelijke planbegeleiding en omgevingsmanagement. Wij werken aan uiteenlopende, meestal complexe projecten in de planvormingsfase, de ontwerpfase en/of de realisatiefase. Onze opdrachtgevers zijn overheden, aannemers en bedrijven. De groep Ruimtelijke ordening en vergunningen is gesitueerd op onze vestiging in Breda, wat ook je standplaats zal zijn. De groep bevat diverse specialisten, die je de kneepjes van het vak kunnen leren.

Wat wij vragen

 • (recent) afgeronde wo- of hbo-opleiding planologie, sociale geografie, bestuursrecht, milieukunde of vergelijkbaar;
 • kennis van huidige en toekomstige wetgeving (Omgevingswet);
 • kennis van milieuthema’s;
 • goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • acquisitievaardigheden;
 • flexibiliteit;
 • enthousiasme en gedrevenheid.

Wat wij bieden

 • een uitdagende functie in een dynamische organisatie met veel doorgroeimogelijkheden;
 • samenwerking met enthousiaste collega’s in multidisciplinaire teams;
 • ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid in projecten;
 • marktconform salaris en een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • deelname aan het 'Starterstraject' met vaardigheidstrainingen en persoonlijke ontwikkeling;
 • de mogelijkheid om deel te nemen aan ons aandelenparticipatiesysteem.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.400 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze functie, solliciteer dan direct online. Voor meer informatie over deze vacature, kun je contact opnemen met de heer M.A.H. (Milan) Storms MSc, groepsleider Ruimtelijke ordening en vergunningen Breda, telefoon 06 86 85 96 79 of met de heer drs. M.J. (Maurits) Schilt, PMC-leider Ruimte, omgevingsrecht en vergunningen, telefoon 06 27 16 97 73.

More information?

Vacancies