Samenwerkingsmechanisme in contracten

Samenwerkingsmechanisme in contracten

Graduate Students Master
Breda
Construction Management
{{ $t('vacancy.apply') }}

Je functie

Internationaal heeft Witteveen+Bos een goede positie op diverse vakgebieden (zoals drinkwater, afvalwaterzuivering, havens, baggeren, kust- en rivierwaterbouw). In de afgelopen jaren is het aantal internationale kantoren gegroeid. Dat heeft vooral te maken met de groeiende internationale markt en de bijbehorende internationale projecten. Het contracteren en aanbesteden van deze projecten is steeds vaker een onderdeel van de projectscope voor ons als ingenieursbureau. Daarvoor kunnen verschillende contractvormen van verschillende organisaties zoals de International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) en de New Engineering Contract (NEC) gebruikt worden. Deze contractvormen verschillen op onderdelen van de Nederlandse contractvormen (zoals UAV-gc 2005). Daarnaast zijn de internationale contractvormen telkens in ontwikkeling. Onlangs heeft NEC een nieuwe contractenreeks gelanceerd. Het vergroten van onze kennis op het vakgebied van internationale contractvormen, de bijbehorende ontwikkelingen en ervaringen zien wij als een kans om ons (beter) in staat te stellen om internationale (complexe en integrale) projecten in de gebouwde omgeving te structureren en te begeleiden.

Product-Marktcombinatie

Wat wij vragen

 • Wij hebben meerdere vraagstukken op het gebied van (inter)nationale contracten en contractvoorwaarden. Met name zijn we geïnteresseerd in Design, Build and Maintain DB(M) contracten. Een van de thema’s is als volgt: Recent is door de New Engineering Contract (NEC) de NEC4 Suite of Contracts gelanceerd. In deze nieuwe contractreeks probeert NEC de samenwerking binnen bouwprojecten een stap verder te brengen. Vertrouwen, samenwerking en assurantie (c.q. verzekering) spelen daarin een belangrijke rol. Vragen daarbij zijn:
 • hoe zorg je voor vertrouwen bij de andere partij en hoe handhaaf je dat?;
 • welke aspecten uit NEC4 helpen bij krijgen/toenemen van vertrouwen?;
 • welke specifieke clausules zijn opgenomen met betrekking tot dit thema?;
 • wat wordt specifiek bedoeld met assurantie en wat is de impact daarvan?;
 • hoe effectief is effectieve assurantie en op welke wijze helpt het vergroten van vertrouwen?;
 • wat is de reden van NEC om deze clausule(s) toe te voegen en is dat wel echt noodzakelijk?;
 • werken dergelijke clausules ook in de Nederlandse context?

Wat wij bieden

 • Vanuit ons kantoor in Breda kun je werken aan je onderzoek. Daarnaast kunnen wij zorgen voor de juiste middelen en kun je specialisten binnen ons bedrijf betrekken bij jouw onderzoek. Duur: 6-8 maanden (andere tijdsduur ook in overleg mogelijk). Aanvang in overleg.
 • Wo-opleiding op het gebied van bouwkunde, civiele techniek of aanverwant vakgebied;
 • affiniteit met geïntegreerde contractvormen (zoals Design, Build and Maintain) is een noodzaak;
 • Je bent een neWBie! NeWBie is een netwerk van medewerkers die tot vijf jaar in dienst zijn. We zorgen op een creatieve manier voor verbinding onder neWBies door het organiseren van verschillende activiteiten.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.400 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze opdracht reageer dan direct online. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer ir. R.A.J. (Rob) Rijnen, groepsleider (inter)nationaal contractmanagement, telefoon 06 13 48 76 59.

More information?

Vacancies