• Hoogwaardig wegontwerp op basis van interactieve omgevingsparticipatie

  • Borgen van circulariteit van planfase tot en met realisatie

  • Oplossen mobiliteitsvraagstukken met Smart Mobility en modellering

Verkeer en wegen

De mobiliteit blijft toenemen en verkeerstromen blijven groeien. Aan de hedendaagse weginfrastructuur worden daardoor steeds hogere eisen gesteld. Naast functionele eisen aan capaciteit, gebruik en veiligheid spelen aspecten als milieu, leefbaarheid, ruimtelijke inpasbaarheid en kosten een belangrijke rol. Bij alle projecten kiest Witteveen+Bos voor een integrale aanpak, waarbij we hoogwaardige expertise koppelen aan deskundig project- en procesmanagement.

Binnen het specialisme Verkeer en wegen bieden wij een integrale beleving tussen de mobiliteitsmodellering en de 3D en VR uitwerking van infrastructurele vraagstukken. Onze specialisten op het gebied van verkeersmodellering, verkeersveiligheid, wegontwerp en BIM design vinden het een uitdaging om technische vraagstukken helder te presenteren. Dit resulteert van planuitwerkingen tot vaststelling van tracébesluiten, maar ook tot binnenstedelijke inpassing van infrastructuur uitgewerkt in een bestek ontwerp.

Onze specialisten opereren in brede, integrale projectteams waarbij wordt samengewerkt met andere expertises binnen Witteveen+Bos. Hierdoor zijn wij in staat om zowel de inhoudelijke raakvlakken optimaal te borgen, maar beheersen wij ook het procesmanagement om met de omgeving het vraagstuk te definiëren.

Deel deze pagina

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Aries van Beinum

Aries van Beinum

PMC-leider Verkeer en wegen