• Combinatie architectuur en technische expertise

  • Goede proces- en procedurekennis

  • Gezonde steden

Stedenbouw en architectuur

De druk op onze gebouwde omgeving neemt verder toe. Steden groeien en hun leefbaarheid staat onder druk. Tegelijkertijd spelen klimaatadaptatie, duurzaam energiegebruik, nieuwe ‘smart’ technologieën en de veranderende behoefte van inwoners een grote rol. Steden moeten zich aanpassen aan al deze grote veranderingen, maar tegelijk hun culturele en historische identiteit behouden.

Deze veranderingen vragen om een stedenbouwkundige aanpak, waarin de planvorming opbouwt vanuit een stedelijke systeemanalyse. Een analyse die specialistische kennis op de verschillende opgaven in de stad combineert met het doorgronden van de stedelijke structuren, zoals mobiliteits- en sociaal-economische structuren. Beheer en ambities worden in samenhang ingevuld. Een systeem waarin gebiedspartijen hun wensen en opgaven herkennen en wat dus ook in samenwerking met hen tot stand is gekomen. En juist in deze integrale aanpak onderscheiden wij ons.

Samenwerking zit in onze cultuur. Door de kunst van het ontwerpen te combineren met specialistische, technische expertises en proces- en procedurekennis komen we tot gedragen oplossingen. Ontwerpoplossingen die de leefomgeving verrijken, maar die ook leiden tot duurzame, klimaatrobuuste en gezonde stedelijke omgevingen waar mensen veilig kunnen wonen en werken.

Deel deze pagina

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Edgar Rijsdijk

Edgar Rijsdijk

PMC-leider Planstudies en procesmanagement

Harro Wieringa

Groepsleider Stedenbouw