Stedelijke ontwikkeling

De openbare ruimte is het pronkjuweel van steden en dorpen. De pleinen, bruggen, wegen en parken maken de leefomgeving waarin iedereen zich dagelijks begeeft. Bij Witteveen+Bos zetten we ons met hart en ziel in voor de civieltechnische inrichting en instandhouding van deze leefomgeving.

Ons werkveld op het gebied van stedelijke infrastructuur is het inventariseren, onderzoeken, ontwerpen en voorbereiden van projecten. En het begeleiden van de uitvoering. We werken hierbij aan wegen, bruggen, kademuren, riolering, kabels en leidingen. Hierbij verzorgen wij, als adviseurs, het civieltechnische ontwerp- en tekenwerk en geven wij contractadvies voor zowel traditionele als innovatieve contractvormen. Onze omgevingsmanagers zorgen voor de coördinatie en afstemming met stakeholders, voorafgaand en tijdens de realisatiefase van bouwprojecten.

Deel deze pagina

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Richard Pater

Richard Pater

PMC-leider Stedelijke ontwikkeling