• Samenwerkingspartner in complexe gebiedstransformaties

  • Haalbare en betaalbare technische oplossingen

  • Draagvlak bij bewoners en omgevingspartijen

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling en -transitie zijn de sleutel tot het realiseren van ruimtelijke ontwikkelingen. Witteveen+Bos is een ervaren samenwerkingspartner in complexe gebiedstransformaties. Wij verbinden opgaven en partijen in hun zoektocht naar haalbare en betaalbare technische oplossingen. Hierbij benutten we onze expertise en ervaring op het gebied van value management, energietransitie, circulariteit, verduurzaming van de gebouwde omgeving en klimaatadaptatie optimaal.

Bij alle opgaven is het doel om tot een sluitende business case te komen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het realiseren van ruimtelijke kwaliteit. Kwaliteit die kan rekenen op draagvlak bij bewoners en omgevingspartijen. Gebiedsgericht werken en het schakelen tussen schaalgroottes en planfasen zijn daarbij steeds belangrijker. Evenals het zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen en financieringsmogelijkheden. Van stedenbouw tot omgevingsplan, van grondexploitatie tot herinrichting.

Deel deze pagina

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Matthew Marshall

Matthew Marshall

PMC-leider Gebiedsontwikkeling