• Voorbereiding van zorgvuldige en afgewogen besluitvorming

  • Integrale gebiedsgerichte oplossingen in samenwerking met stakeholders

Gebiedsgerichte planstudies

Onze ambitie in planstudies is om te komen tot zorgvuldig voorbereide besluiten. Besluiten die zich niet richten op het oplossen van één enkele opgave, maar die gebiedsgericht zijn. Gebiedsgerichte oplossingen bieden integraal meerwaarde voor het gebied, en kunnen rekenen op een breed draagvlak bij stakeholders. 

Hiervoor integreren we onze technische inhoudelijke kennis van ontwerp en (milieu-) effecten met kennis van de te volgen procedures, MIRT-spelregels en proces- en omgevingsmanagement. Bijvoorbeeld in de verkenningsfase, waarin een voorkeursalternatief wordt ontwikkeld. Of in de planuitwerking, waarin deze wordt uitgewerkt tot een Tracébesluit, een projectplan Waterwet, of een bestemmings- of inpassingsplan met bijbehorende milieueffectrapportage.

Onze (landschaps-)architecten werken als integrerende ruimtelijke ontwerpers om echt gebiedsgerichte oplossingen te bieden. Zij bedden specialistische kennis vanuit verschillende ontwerpdisciplines in en vertalen dit naar krachtige en inspirerende beelden. Ons omgevingsmanagement verbinden wij met dit ontwerpproces, zodat gebiedspartijen de opgaven die er in het gebied liggen kunnen inbrengen en zo bijdragen aan het gebiedsgerichte ontwerp.

Deel deze pagina

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Edgar Rijsdijk

Edgar Rijsdijk

PMC-leider Planstudies en procesmanagement