Goed functionerende veiligheidssystemen

Incidenten in de industrie kunnen een grote impact hebben op werknemers, burgers en het milieu. Daarom staat veiligheid altijd voorop. Hierbij maakt het niet uit of het gaat om veiligheid in de dagelijkse productie of veiligheid in het ontwerp en de uitvoering van projecten. Het ultieme doel is om elk ongeluk te vermijden. Dit vereist goed functionerende veiligheidsbeheerssystemen met passende risicostudies.

Witteveen+Bos ondersteunt nationale en internationale industriële opdrachtgevers in het bereiken van dit doel. Door het uitvoeren van kritische reviews van bestaande veiligheidsbeheerssystemen, het uitvoeren van veiligheidsstudies zoals bijvoordbeeld HAZOP, HAZID, What-If, LOPA en het vertalen van relevante regelgeving naar de dagelijkse praktijk. Onze ervaring in verschillende industriële sectoren, onze adequate risicoanalyses en kennis van huidig en toekomstig beleid, stelt onze klanten in staat om hun veiligheidsprestaties verder te verbeteren.

Share this
Witteveen+Bos medewerker Eveline Buter

Eveline Buter

PMC-leider Energiesystemen