• Restwarmte als hernieuwbare energiebron

  • Haalbaarheidsstudies en conceptuele engineering voor warmteterugwinning en warmtetransfersystemen

  • Focus op het verminderen van de CO2-uitstoot van industriële processen

Energie in de industrie

Afvalwarmte of restwarmte is een sub product van een proces of systeem. Deze warmte wordt vaak uitgestoten in de atmosfeer, of in rivieren, meren en zelfs de oceaan. Hiermee brengt het schade toe aan het milieu. Ongeveer 70 procent van dit onzichtbare afval - wat dat door de mens wordt geproduceerd - wordt op dit moment uitgestoten of geloosd vanwege het ontbreken van terugwinningssystemen. Dit vertegenwoordigt een verspilling van energie en geld.

De recuperatie van de restwarmte impliceert meer energie tegen relatief lage kosten en een vermindering van de CO2-uitstoot. Het ontwerp van het beste terugwinningssysteem voor de klant vereist echter een gedetailleerde analyse van de beste technologie die past bij de wensen en behoeften. Daarom is ons belangrijkste doel een energie-efficiënt ontwerp en het efficiënt hergebruiken van hulpbronnen om de energieprestaties te verbeteren. Hierbij minimaliseren we verspilling om zo de impact van de processen van onze klanten op het milieu te beperken.

Share this