Energie is onmisbaar

We streven naar een broeikasgasvrije omgeving. In 2050 is het de bedoeling dat de industrie volledig circulair is en (vrijwel) geen broeikasgas meer uitstoot. Fabrieken draaien dan op duurzame elektriciteit uit zon- of windparken of energie uit aardwarmte, waterstof en biogas. De hamvraag: hoe stoom ik mijn bedrijf klaar voor een substantieel duurzamer en efficiënter energiesysteem?

Witteveen+Bos adviseert, ontwerpt voor industrieën met als doel hun energiesystemen te optimaliseren. Wij maken geavanceerde analyses van het huidige energiesysteem, optimaliseren stoomkringloopsystemen en wij onderzoeken mogelijkheden om restwarmte te hergebruiken (binnen of buiten de installatie).

Onze ervaring met energie audits (in het kader van de Europese Energie Efficiency Directive) in de chemische industrie, bij afvalverwerkers en de automotive industrie leert ons dat een energiebesparing van 10-20% eenvoudig kan worden bereikt. In deze audits zijn alle maatregelen die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden uitgewerkt. Hierbij zijn zowel de gebouwen, als de bedrijfsprocessen en het vervoer meegenomen. In het kader van deze audits hebben wij een digitale omgeving gecreëerd waar onze klanten veilig en efficiënt data kunnen uploaden en audit resultaten gepresenteerd worden.

We helpen onze klanten ook bij het opstellen van hun business case met het oog op de huidige en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van CO2-prijzen. De mechanismen die de CO2-prijs bepalen zijn dynamisch, ingewikkeld en moeilijk te doorgronden, maar onze experts begrijpen ze en kunnen een vertaalslag maken naar uw eigen specifieke situatie. Vanuit onze betrokkenheid bij energie-infrastructuurprojecten en lokale duurzame energie-initiatieven kunnen wij kansen buiten uw bedrijf signaleren die anders wellicht over het hoofd worden gezien.

Zodra de optimale energieconfiguratie is geïdentificeerd, kunnen wij de aanpassingen ontwerpen volgens de vereiste specificaties en uw specifieke normen.

Onze diensten:

  • Energiestudies
  • Engineering stoom/warmte
  • Advisering compliance EU-ETS
  • Modellering van kosten toekomstige CO2 emissies: EU-ETS en NL-heffing CO2
  • Elektrificatie maatregelen: Business case en engineering
  • Subsidieaanvragen
  • Ondersteuning WBDA (PED)
  • Potentiestudie / VO geothermie
  • Haalbaarheidsstudie PvE biogas en groengas
  • Haalbaarheidsstudie en (basic) engineering waterstof

 

Meer weten? Onze experts helpen u graag!

Deel deze pagina

Onze projecten

Meer informatie?

Raphaël van der Velde

PMC-leider Energiesystemen