Chemicaliën in het dagelijks leven

In Europa zijn ruim 21.000 gevaarlijke stoffen op de markt. Stoffen die risico’s met zich meebrengen omdat ze brandbaar, explosief of schadelijk voor mens en milieu kunnen zijn. Tegelijkertijd zijn veel van deze chemicaliën onderdeel van ons dagelijks leven, omdat we ze gebruiken in- en rond het huis of omdat ze de bouwstenen vormen van producten die we gebruiken, zoals auto’s, smartphones brandstoffen en schoonmaakmiddelen.

Er is veel regelgeving om gevaarlijke stoffen zo veilig mogelijk te produceren, te gebruiken en af te voeren. Maar dit kan botsen met andere regelgeving en blijft continue in ontwikkeling. Bij Witteveen+Bos zijn en blijven wij op de hoogte van ontwikkelingen op Europees niveau (REACH, CLP) en op nationaal niveau (omgevingsveiligheid, Zeer Zorgwekkende Stoffen). Hiermee kunnen we een passend en integraal advies geven aan onze opdrachtgevers binnen de industrie, de bouw en de overheid.

Share this
Witteveen+Bos medewerker Hannie Dierx

Hannie Dierx

PMC-leider Milieu, gezondheid en leefomgeving