• Nieuwbouw en renovatie van drinkwaterzuiveringen en transport

  • Planvorming, haalbaarheid en strategiestudies

  • Ontwerp, bestek, aanbesteding en bouwbegeleiding

Drinkwater

Voldoende en betrouwbaar drinkwater is één van de grootste uitdagingen van onze samenleving. Zoetwater is schaars, waardoor er grote behoefte is aan innovatieve en duurzame technieken om zoetwater te zuiveren en zout (brak) water te ontzouten.

Wij dragen hieraan bij met uitdagende en grensverleggende drinkwaterprojecten in Europa, Azië en Afrika. Witteveen+Bos is toonaangevend op het gebied van ontwerp en implementatie van drinkwaterproductie en transport in Nederland. In ons werk is betrouwbaarheid en de praktijktoepassing van oorspronkelijke en nieuwe technologieën van groot belang. Wij lopen voorop met de toepassing van nieuwe technologieën en technieken, zoals membraantechnieken, UV-toepassing, geavanceerde filtratietechnieken en smart metering.

Capaciteitsuitbreiding en verbetering van de drinkwatervoorziening zijn sleutelwoorden voor de drinkwatersector. Wij begeleiden onze opdrachtgevers in de onderzoeks- en voorbereidingsfase, en bij nieuwbouw of optimalisatie en renovatie van bestaande assets. Klantgerichtheid, doelmatigheid, kostenefficiency en duurzaamheid zijn daarbij kernbegrippen. Internationaal leveren wij een belangrijke bijdrage aan de drinkwatervoorziening door onze inzet in planvorming, ontwerp en realisatie van drinkwaterproductie, transportstelsels en distributienetten.

Deel deze pagina

Onze projecten